Kancelaria legalna:

O nas.

Obszarem działania Kancelarii LEGALNA Adwokaci i Radcowie jest w szczególności prawo gospodarcze i handlowe. Świadczymy usługi prawne dla firm, nie tylko z Wrocławia, ale z całej Polski. Obsługujemy indywidualnych przedsiębiorców, spółki cywilne, spółki prawa handlowego, spółdzielnie, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, fundacje i stowarzyszenia. Jako kancelaria prawna prawa gospodarczego i handlowego wspieramy swoich Klientów zarówno w bieżącym funkcjonowaniu jak i sporach sądowych, zajmujemy się opiniowaniem, negocjowaniem i sporządzeniem umów, doradztwem podatkowym, zakładaniem spółek, przekształcaniem spółek czy restrukturyzacją przedsiębiorstw. Prowadzimy sprawy z zakresu prawa budowlanego i prawa nieruchomości.

POMOC PRAWNA WROCŁAW

Legalna Adwokaci i Radcowie.

Kancelaria prawna LEGALNA Adwokaci i Radcowie to zespół doświadczonych prawników, adwokatów i radców prawnych z Wrocławia oferujących kompleksowe usługi.

Obszarem działania Kancelarii LEGALNA Adwokaci i Radcowie jest w szczególności prawo gospodarcze i handlowe. Świadczymy usługi prawne dla firm, nie tylko z Wrocławia, ale z całej Polski. Obsługujemy indywidualnych przedsiębiorców, spółki cywilne, spółki prawa handlowego, spółdzielnie, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, fundacje i stowarzyszenia. Jako kancelaria prawna prawa gospodarczego i handlowego wspieramy swoich Klientów zarówno w bieżącym funkcjonowaniu jak i sporach sądowych, zajmujemy się opiniowaniem, negocjowaniem i sporządzeniem umów, doradztwem podatkowym, zakładaniem spółek, przekształcaniem spółek czy restrukturyzacją przedsiębiorstw. Prowadzimy sprawy z zakresu prawa budowlanego i prawa nieruchomości.

Legalna Adwokaci i Radcowie Prawni Wrocław

Poznaj nasz zespół.

Tomasz Gomułkiewicz

Adwokat

Od 1999 roku członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Mediator w Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie i Izbie Adwokackiej we Wrocławiu, wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Negocjator, twórca kreatywnych strategii rozwiązywania sporów. Lider efektywnych zespołów agresywnie skoncentrowanych na zaspokajanie prawnych potrzeb klientów. Aktywny od ponad 20 lat na salach rozpraw, jako profesjonalny pełnomocnik w procesach cywilnych i obrońca w sprawach karnych, dotyczących głównie kwestii gospodarczych, podatkowych i medycznych. Doradca zarządów spółek prawa handlowego. Posiada doświadczenie w projektach z zakresu tworzenia przedsiębiorstw oraz fuzji i przejęć, nabywania i komercjalizacji nieruchomości, prawa ochrony środowiska, własności intelektualnej i prawa budowlanego. Wspiera poszukujących optymalnego modelu biznesowego twórców startupów, a także podmioty zatrudniające cudzoziemców.

Agata Skrętkowicz

Radca prawny

Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami oraz szkolenie dla mediatorów ze specjalizacją mediacji gospodarczych. Posługuje się językiem angielskim i stale podnosi swoje umiejętności uczestnicząc w kursach legal english.
Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Zajmuje się doradztwem w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego na wszystkich etapach ich rozwoju, a także szeroko pojętym bieżącym doradztwem Klientom w prowadzonej działalności gospodarczej.
Wspiera Klientów na różnych płaszczyznach ich działalności. Zajmuje się m.in. przygotowaniem analiz i opinii prawnych, sporządzaniem i oceną umów gospodarczych oraz regulacji wewnętrznych, reprezentuje interesy Klientów w negocjacjach i mediacjach. Prowadzi także postępowania rejestracyjne oraz wieczystoksięgowe. Z powodzeniem świadczy także usługi związane z przekształcaniem, podziałem oraz łączeniem przedsiębiorstw. Jej doświadczenie obejmuje również kompleksowe doradztwo w zakresie postępowań sądowych i administracyjnych, w tym tworzenie całościowej strategii prowadzenia sprawy oraz zastępstwo przed sądami i właściwymi organami.
W swojej codziennej pracy wykorzystuje wcześniej zdobytą wiedzę z różnych dziedzin prawa, w tym w szczególności prawa budowlanego i prawa nieruchomości, prawa zamówień publicznych, prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, ochrony konkurencji i konsumentów czy prawa pracy.

Michał Szczęch

Adwokat

Adwokat wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Ukończył studia na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w renomowanych wrocławskich kancelariach prawnych.
W działalności zawodowej koncentruje się na bezpośredniej relacji z Klientem, reprezentując jego interesy przed sądami powszechnymi oraz organami państwowymi. Jest doświadczonym obrońcą w sprawach karnych, specjalizującym się w sprawach przestępczości karuzelowej VAT, zorganizowanych grup przestępczych, z zakresu narkotyków oraz przestępstw przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego, w tym prowadzenia pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Klientów reprezentuje na każdym etapie postępowania karnego, poczynając od pierwszych czynności w prokuraturze lub na policji, związanych z postawieniem zarzutów, ewentualnym zatrzymaniem oraz stosowaniem tymczasowego aresztu. Każdorazowo przygotowuje strategię obrony z uwzględnieniem wszystkich etapów procesu karnego, w tym postępowania po uprawomocnieniu się wyroku, aby minimalizować skutki ewentualnego skazania.
W ramach praktyki sądowej reprezentuje Klientów w sprawach rodzinnych (rozwód, alimenty), majątkowych (podział majątku, zniesienie współwłasności) oraz spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek).
Ponadto zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców budowlanych oraz deweloperów, prowadząc w ich imieniu szereg sporów sądowych na tle umów o roboty budowlane, umów deweloperskich i przyrzeczonych umów sprzedaży.
W działalności zawodowej ponad doraźny sukces ceni długofalowe strategie nastawione na kompleksowe ustabilizowanie indywidualnej sytuacji prawnej Klienta. W relacji z Klientem stawia na jasność przekazu, tłumaczy zawiłości prawne i przedstawia je w kontekście sprawy Klienta, chcąc umożliwić jemu samodzielne i świadome podejmowanie decyzji co do wyboru dalszych działań w sprawie.

Legalna Adwokaci i Radcowie Prawni Wrocław

Poznaj nasz zespół.

Tomasz Gomułkiewicz

Adwokat

Agata Skrętkowicz

Radca prawny

Michał Szczęch

Adwokat

POMOC PRAWNA WROCŁAW

Legalna Adwokaci i Radcowie.

Kancelaria prawna LEGALNA Adwokaci i Radcowie z Wrocławia świadczy obsługę prawną indywidualnie dostosowaną do potrzeb Klientów.

Jednocześnie, dzięki wyspecjalizowanemu zespołowi, oferujemy usługi także osobom prywatnym. Świadczymy pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego i cywilnego. W Kancelarii LEGALNA Adwokaci i Radcowie znajdziesz nie tylko adwokata od spraw karnych, ale i adwokata od spraw rodzinnych, rozwodowych czy spadkowych.

Jeżeli potrzebujesz prawnika z Wrocławia zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej kancelarii prawnej. Świadczymy wyspecjalizowane usługi prawne nie tylko na terenie Wrocławia, czy w innych częściach województwa dolnośląskiego, ale i na terenie całej Polski.

Opinie klientów

Po wielu miesiącach sporu z deweloperem odzyskaliśmy z żoną koszty naprawy dachu. Gdyby nie zaangażowanie Pana mecenasa Tomasza pewnie nie byłoby to możliwe.

Jacek

Od wielu lat Kancelaria obsługuje naszą rodzinną spółkę. Dzięki bieżącej pomocy w przygotowywaniu umów i rozwiązywaniu problemów prawnych mogliśmy skupić się na rozwoju firmy.

Tomek

Bardzo rzetelni prawnicy z olbrzymią wiedzą i przede wszystkim rozumiejący biznes. Jestem bardzo zadowolony ze stałej współpracy z tą kancelaria.

Andrzej