Kancelaria legalna oferta:

Pozwolenia budowlane.

Pozwolenia budowlane

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną oraz reprezentuje podmioty w postępowaniach administracyjnych o wydanie wymaganych prawem pozwoleń budowlanych. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców oraz osób prywatnych nie tylko z Wrocławia, czy innych części województwa dolnośląskiego, ale i całej Polski.

Czym jest pozwolenie na budowę?

Zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane pod pojęciem pozwolenia na budowę należy rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Pozwolenia na budowę wymaga budowa, rozbudowa, nadbudowa, odbudowa oraz przebudowa obiektów budowlanych wskazanych w powołanej ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Na czym polega doradztwo w procesie uzyskania pozwolenia na budowę?

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje usługi polegające na kompleksowym wsparciu prawnym w procesie uzyskania pozwolenia na budowę. Doradzamy w szczególności inwestorom prywatnym i publicznym, a także deweloperom. Pomagamy naszym Klientom na każdym etapie postępowania, a nawet jeszcze przed rozpoczęciem jego realizacji, aż do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej.

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje pomoc prawną na każdym etapie postępowań o wydanie pozwolenia na budowę.

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje pomoc prawną dla przedsiębiorców oraz osób prywatnych na każdym etapie postępowań o uzyskanie pozwolenia na budowę. Oferujemy wsparcie w wypełnianiu niezbędnych dokumentów i wniosków, reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji publicznej, udzielamy porad prawnych i pomagamy w rozstrzyganiu ewentualnych sporów.

W ramach usługi doradztwa w postępowaniach administracyjnych o wydanie wymaganych prawem pozwoleń budowlanych oferujemy naszym Klientom w szczególności:

  • kompleksowe doradztwo na etapie poszukiwania i wyboru najlepszej lokalizacji pod inwestycję, obejmujące analizę i weryfikację stanu prawnego nieruchomości przeznaczonej dla jej realizacji;
  • kompleksowe doradztwo na etapie przygotowania i opracowania modelu oraz harmonogramu inwestycji;
  • analizę i doradztwo przy sporządzaniu dokumentacji budowlanej koniecznej do wystąpienia o wydanie wymaganych prawem pozwoleń budowlanych;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed organami administracji architektoniczno-budowlanej we wszystkich instancjach, a także przed sądami administracyjnymi w sprawach wszelkiego rodzaju zezwoleń i decyzji, w tym decyzji o warunkach zabudowy czy zgodności planowanej inwestycji z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenia na budowę;

udzielanie porad, opinii i wyjaśnień na każdym etapie procesu o wydanie wymaganych prawem pozwoleń budowlanych.

Jak są korzyści z realizacji procesu o wydanie pozwolenia na budowę przy udziale prawnika?

Wystąpienie o wydanie pozwolenia na budowę to skomplikowany proces wymagający znajomości prawa, dlatego warto zadbać o własne bezpieczeństwo prawne. Aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji i wystrzegać się błędnych decyzji, najlepiej skonsultować się z doświadczonym adwokatem lub radcą prawnym.

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje pomoc i profesjonalne doradztwo na każdym etapie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Posiadamy wieloletnie doświadczenie związane z doradztwem na rzecz uczestników wielu procesów budowlanych. Działamy kompleksowo oferując naszym Klientom koordynację całego procesu od doradztwa na etapie przygotowania i opracowania samej koncepcji, po jej realizację oraz wdrożenie. Na każdym etapie postępowania aktywnie wspieramy naszych Klientów. Uczestnicząc w postępowaniach o wydanie pozwolenia na budowę zawsze dążymy do znalezienia optymalnych rozwiązań. Proponowane rozwiązania dopasowujemy do oczekiwań naszych Klientów oraz specyfiki każdego przedsięwzięcia. W bieżącej obsłudze bezpośrednio współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi, geodetami oraz architektami zapewniając kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie postępowania.