Kancelaria legalna oferta:

Prowadzenie negocjacji.

Prowadzenie negocjacji

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną polegającą na prowadzeniu negocjacji w imieniu i na rzecz Klientów. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców nie tylko z Wrocławia, czy innych części województwa dolnośląskiego, ale i całej Polski.

Co oferujemy w ramach prowadzenia negocjacji?

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie reprezentuje Klientów podczas negocjacji biznesowych mających na celu zawarcie umowy, podjęcie stałej współpracy czy rozpoczęcie wspólnego przedsięwzięcia. W imieniu i na rzecz naszych Klientów bierzemy udział także w rokowaniach zmierzających do polubownego rozwiązania zaistniałego sporu. Negocjujemy oraz doradzamy optymalne i korzystne warunki porozumień.

W ramach oferowanych i świadczonych przez nas usług:

  • organizujemy prawidłowy i zgodny z prawem przebieg negocjacji;
  • opracowujemy strategie negocjacyjne i mediacyjne;
  • reprezentujemy Klientów podczas prowadzonych rozmów dbając o ich interesy;
  • poszukujemy rozwiązań, które prowadzą do zakończenia powstałego konfliktu;
  • przygotowujemy dokumentację niezbędną do skutecznego zawarcia formalnego porozumienia.

Dotychczasowa praktyka zawodowa prawników Kancelarii LEGALNA Adwokaci i Radcowie obejmuje prowadzenie negocjacji w ramach szeroko pojętego prawa gospodarczego, w tym handlowego i cywilnego. Posiadamy bogate doświadczenie w negocjacjach w zakresie skomplikowanych pod względem prawnym umów oraz kontraktów handlowych. Reprezentujemy Klientów podczas negocjacji i mediacji z kontrahentami, wierzycielami oraz przeciwnikami procesowymi.

Jakie są korzyści z negocjacji przy udziale prawnika?

Wypracowanie porozumienia, zwłaszcza w sprawach biznesowych wymaga znajomości prawa. Udział profesjonalnego prawnika przy wypracowaniu i skonstruowaniu brzmienia zawieranego przez uczestników negocjacji porozumienia zapewnia, że warunki porozumienia będą nie tylko w pełni odpowiadające rzeczywistym uzgodnieniom stron, ale i wykonalne z punktu widzenia prawnego.

Dzięki temu Klient zyskuje pewność, że w przypadku niewykonania zawartego porozumienia przez kontrahenta, będzie w stanie skutecznie je wyegzekwować. Dodatkowo udział w toku negocjacji doświadczonego prawnika wzmacnia pozycję Klienta w oczach drugiej strony, pozwala łatwiej i szybciej zidentyfikować interesy i cele wspólne jak i te sporne dla stron i osiągnąć porozumienie.

Negocjacje przy udziale skutecznego pełnomocnika to korzystne rozwiązanie dotyczące nie tylko współpracy z kontrahentami, ale także korzystna alternatywa dla wszczynania postępowania sądowego celem rozwiązania zaistniałego sporu. Profesjonalny pełnomocnik ma wiedze, która pozwoli mu ocenić szanse wygrania sporu przez Klienta, w przypadku braku osiągnięcia porozumienia i skierowania sprawy na drogę sądową, a ponadto wskaże przybliżone koszty takiego postępowania, co pozwala Klientom na świadome przystąpienie do negocjacji i podejmowanie decyzji o ewentualnych ustępstwach ze świadomością skutków nieosiągnięcia porozumienia. Dodatkowo wsparcie prawnika pozwala Klientom uniknąć zawarcia niekorzystnych porozumień. Znaczna część przedsiębiorców zwraca się do kancelarii prawnych dopiero na etapie postępowania sądowego, gdy strony często są już w sporze na etapie, który nie pozwala im na wzajemne ustępstwa. Niejednokrotnie samo wytoczenie procesu skutkuje już brakiem widoków na jakąkolwiek dalszą współpracę stron w tej czy innej sprawie. Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego często skutkuje trwałą utratą relacji biznesowych pomiędzy jego stronami. Pamiętając o tym warto skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika już na etapie konstruowania zasad współpracy lub na wczesnym etapie pojawienia się sporu. W takiej sytuacji znaczniej szybciej i łatwiej osiągnąć kompromis, pozostawić strony w dobrych relacjach biznesowych, nie wykluczając dalszej współpracy, a dodatkowo pozwala to zaoszczędzić stronom na kosztach postępowania sądowego.

Naszym celem jest osiągnięcie rozwiązania korzystnego dla Klienta zarówno pod względem prawnym jak i biznesowym.

Podczas negocjacji prowadzonych w imieniu i na rzecz naszych Klientów korzystamy w wypracowanych technik ich prowadzenia, oraz dotychczasowego wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu negocjacji i sporów, tak aby osiągnąć najbardziej korzystne dla Klienta rozwiązania.