Kancelaria legalna oferta:

Upadłość konsumencka.

Upadłość konsumencka prawnik Wrocław

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie to zespół świetnych prawników specjalizujących się w prowadzeniu spraw o ogłoszenie upadłości konsumenckiej we Wrocławiu oraz na terenie całego kraju.

Adwokaci i Radcowie Prawni naszej Kancelarii od wielu lat świadczą kompleksową pomoc prawną Klientom w sprawach upadłościowych, w tym upadłości konsumentów.

Nasi wrocławscy prawnicy analizują sytuację prawną Klientów w szerokim kontekście, dobierając rozwiązania, które kompleksowo rozwiążą ich problemy prawne i zabezpieczą interesy na przyszłość.

Jeżeli posiadasz długi, których nie potrafisz spłacić i rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej skontaktuj się z LEGALNA Adwokaci i Radcowie.

W trakcie spotkania odpowiemy na wszystkie Twoje pytania w tym:

  • Ile kosztuje wniosek o upadłość konsumencką
  • Jak ogłosić upadłość konsumencką
  • Ile trwa postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
  • Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej
  • Czy i kiedy dług zostanie umorzony

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to często jedyna szansa na skuteczne pozbycie się długów. To szansa na wyjście z długów i rozpoczęcie życia na nowo.

Podstawowym powodem, dla którego sąd w stosownym postępowaniu ogłasza upadłość osoby fizycznej, jest jej niewypłacalność. Oznacza to, że dłużnik nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych. Nie ma określonego progu kwotowego od jakiego ogłasza się upadłość konsumencką jak również rodzaju długu. W praktyce zazwyczaj chodzi głównie o zobowiązania wobec banków i innych instytucji finansowych, dostawców usług czy osób prywatnych.

Aby mieć pewność, że wniosek o upadłość konsumencką został prawidłowo sporządzony i pozbawiony jest wad formalnych i błędów, warto zlecić jego przygotowanie prawnikowi specjalizującemu się w sprawach upadłościowych, który pomoże go prawidłowo sporządzić. Sąd dokona weryfikacji wniosku i jeśli uzna, że nie zawiera uchybień, a dłużnik rzeczywiście jest bankrutem, to ogłasza wobec niego upadłość konsumencką.

Przebieg postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Po tym jak sąd ogłosi upadłość konsumencką osoby fizycznej, wyznaczony zostanie syndyk upadłościowy, którego zadaniem będzie sprzedaż majątku dłużnika. Po sprzedaży tego majątku i ustaleniu, ile pozostało długu, sąd ustali tzw. plan spłaty określający dalsze obowiązki upadłego, w tym m.in. wysokość uzyskiwanych dochodów, które co miesiąc dłużnik będzie przekazywał do syndyka.

Najważniejsze dla upadłego dłużnika jest to, że po zakończeniu postępowania, jeżeli plan spłaty był należycie wykonywany, sąd umorzy pozostały, niezaspokojony w postępowaniu dług.

Upadłość konsumencka 2022

W marcu 2020 r. radykalnie znowelizowano ustawę prawo upadłościowe. Zmiany należy uznać za korzystne dla dłużników. Przede wszystkim odstąpiono od uzależnienia ogłoszenia upadłości od tego czy dłużnik doprowadził do zadłużenia bądź je zwiększył umyślnie czy też niecelowo. Zachowanie dłużnika ma natomiast wpływ na długość zakreślonego przez sąd planu spłaty. W skrajnych przypadkach może on wynosić nawet 7 lat.

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości? Przede wszystkim praktycznie cały majątek dłużnika, w tym nieruchomości, wchodzą w skład masy upadłościowej, która następnie jest sprzedawana przez syndyka. Ogłoszenie upadłości uniemożliwia zaciąganie nowych zobowiązań (kredyt, leasing, raty etc.). Ogłoszenie upadłości wstrzymuje bieg innych postępowań, np. komorniczych lub sądowych.

Upadłość konsumencka adwokat Wrocław – dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika?

Bez wątpienia postępowanie upadłościowe to skomplikowany i żmudny proces. Prawidłowo sporządzony wniosek, z którego wynikać będzie np. brak zawinienia po stronie dłużnika decydować będzie o długości planu spłaty.

Warto mieć pewność, że strata całego majątku i wielomiesięczny trud realizacji planu spłaty nie pójdzie na marne i sąd orzeknie o umorzeniu pozostałych długów. Prawnik z kancelarii Legalna Adwokaci i Radcowie przeprowadzi Cię przez cały proces, na każdym etapie udzielając niezbędnego wsparcia.