Kancelaria legalna oferta:

Prawo pracy.

Kancelaria prawa pracy Wrocław

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie to zespół świetnych prawników specjalizujących się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa prac we Wrocławiu oraz na terenie całego kraju.

Adwokaci i Radcowie Prawni naszej Kancelarii od wielu lat świadczą kompleksową pomoc prawną pracownikom i pracodawcom we wszelkich sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

Nasi wrocławscy prawnicy analizują sytuację prawną Klientów w szerokim kontekście, dobierając rozwiązania, które kompleksowo rozwiążą ich problemy prawne i zabezpieczą interesy na przyszłość.

Prawnik prawa pracy dla pracownika

Reprezentujemy interesy pracownikom w sporach z pracodawcami. Nasi prawnicy z zakresu prawa pracy pomagają m.in. w sprawach:

 • bezprawnego rozwiązania umowy o pracę
 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • uzyskania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • złamania zakazu konkurencji
 • uzyskania odszkodowania od pracodawcy
 • dyskryminacji i mobbingu
 • odszkodowania za wypadki przy pracy

Pomagamy pracownikom na każdy etapie postępowania, prowadzimy negocjacje z pracodawcą, sporządzamy odwołania, a jeżeli to konieczne składamy pozwy i wnioski do sądu.

Prawnik prawa pracy dla pracodawcy

Adwokaci i Radcowie Prawni z Wrocławia świadczą kompleksową obsługę prawną pracodawców. W zależności od potrzeb Klienta przygotujemy akty zakładowego prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zwolnień grupowych) oraz wzory innych dokumentów jak umowa o pracę, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, zakres obowiązków pracowniczych etc.

Udzielam porad prawnych dotyczące różnych aspektów związanych z prawem pracy (analiza kontraktów menadżerskich, umów o pracę, oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę, urlopy, czas pracy, mobbing, dyskryminacja i inne).

Współpraca między pracodawcą, a naszą kancelarią ma przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo prawne związane z polityką kadrową i zatrudnieniem oraz zminimalizowanie ryzyk prawnych w tym zakresie. Pracodawcom doradzamy zarówno w obrębie indywidualnego jak i zbiorowego praca pracy. Reprezentujemy pracodawców w sporach sądowych z pracownikami we wszelkich rodzajach spraw pracowniczych. 

Nasi wrocławscy prawnicy posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy nabyte w ramach obsługi prawnej Klientów indywidualnych, firm z sektora MŚP oraz korporacji. Wielokrotnie reprezentowaliśmy Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach o zapłatę za godziny nadliczbowe, o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowania. Klientów reprezentujemy także przed organami państwowymi, w tym ZUS i Państwową Inspekcją Pracy oraz prowadzimy negocjacje w postępowaniach sądowych i pozasądowych (uczestnictwo w mediacjach).

Mobbing adwokat Wrocław

Jeżeli Twój pracodawca w Twojej pracy:

 • nie przyznaje Tobie żadnych zadań do wykonania
 • bezzasadne i ciągłe krytykuje wykonywaną przez Ciebie pracę
 • poniża Cię przy innych pracownikach
 • wyzywa lub grozi zwolnieniem
 • rozsiewa o Tobie plotki lub nieprawdziwe informacje

może się okazać, że padłeś ofiarą mobbingu czy dyskryminacji. Wtedy warto jak najszybciej skorzystać z porady adwokata, specjalizującego się w prawie pracy i prawie karnym, bo trzeba pamiętać, że mobbing to także przestępstwo z kodeksu karnego.

Poszkodowanym mobbigiem przysługuje prawo domagania się odszkodowania (zadośćuczynienia).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jakie prawa Ci przysługują lub uzyskać odszkodowanie za mobbing zgłoś się do naszych wrocławskich adwokatów lub radców prawnych z kancelarii LEGALNA.