Kancelaria legalna oferta:

Zakładanie i rejestracja spółek.

Zakładanie i rejestracja spółek

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie zakładania i rejestracji spółek. Posiadamy bogate doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu prawa gospodarczego. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców nie tylko z Wrocławia, czy innych części województwa dolnośląskiego, ale i całej Polski.

Naszych Klientów wspieramy w procesie zakładania wszystkich typów spółek handlowych – osobowych i kapitałowych tj.:

  • spółki jawnej;
  • spółki partnerskiej;
  • spółki komandytowej;
  • spółki komandytowo-akcyjnej;
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • prostej spółki akcyjnej;
  • spółki akcyjnej.

Jak założyć spółkę?

W pierwszej kolejności należy podjąć decyzję w zakresie wyboru właściwej formy prowadzenia działalności, która zależna jest od rodzaju prowadzonej działalności, ilości wspólników spółki, wyboru zasad wzajemnego rozliczania się między wspólnikami, zasad codziennego funkcjonowania, reprezentacji, a w szczególności zasad ponoszenia odpowiedzialności za działania w ramach tworzonego podmiotu. Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie wspiera Klientów w podejmowaniu decyzji, dostosowanej do potrzeb i oczekiwań wspólników. Po kompleksowym przeanalizowaniu i omówieniu potrzeb Klientów, przedstawiamy możliwe warianty, ze szczególnym omówieniem wad i zalet każdego z możliwych rozwiązań oraz szczegółowym omówieniem charakterystyki poszczególnych spółek, w tym wybranych zagadnień związanych z opodatkowaniem spółek.

W dalszej kolejności należy zawrzeć umowę spółki., W ramach tego etapu, omawiamy z naszymi Klientami wszelkie zagadnienia organizacyjne związane z funkcjonowaniem nowopowstałej spółki i na tej podstawie sporządzamy wzór umowy dostosowanej do potrzeb Klientów we wszystkich aspektach jej bieżącej, przyszłej działalności. Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje także przygotowanie wzorów wszelkich pozostałych dokumentów niezbędnych do skutecznej rejestracji nowopowstałej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Skorzystanie ze wsparcia doświadczonych prawników pozwala naszym Klientom zaoszczędzić czas oraz energię konieczną do dopełnienia wszelkich formalności.

Ostatnim etapem zakładania spółki prawa handlowego jest jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do skutecznego przeprowadzenia procesu rejestracji niezbędne jest przygotowanie właściwego wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje swoim Klientom przeprowadzenie całego procesu, wyręczając ich i ograniczając ich udział do niezbędnego minimum. Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje także przygotowanie dokumentów statystycznych, podatkowych oraz z zakresu ubezpieczenia społecznego wymaganych na etapie rozpoczęcia działalności nowego podmiotu

Jakie są korzyści z rejestracji spółki przy udziale prawnika?

Kluczowym etapem zakładania spółki prawa handlowego jest wybór właściwej formy prowadzonej działalności. Wybór niewłaściwej formy może nie tylko wpłynąć na skuteczności rejestracji samej spółki, ale skutkować nadmierną odpowiedzialnością wspólników, koniecznością stosowania niekorzystnych rozwiązań podatkowych, trudnościami w codziennym funkcjonowaniu spółki czy ryzykiem wynikającym ze zbyt szerokich uprawnień osób reprezentujących spółkę. Prowadzenie działalności gospodarczej w każdej z form spółek prawa handlowego ma dobre i złe strony, wobec czego podjęcie świadomego wyboru zawsze wymaga poznania i zrozumienia zasad ich funkcjonowania. Jednocześnie najważniejszym dokumentem statuującym każdą spółkę prawa handlowego jest umowa lub statut spółki. Każde postanowienie umowy spółki wiąże się z określonymi skutkami prawnymi.

Klienci decydujący się na wsparcie doświadczonego prawnika znacząco ograniczają ryzyko popełnienia błędów. Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje swoim Klientom kompleksowe wsparcie nie tylko w samym procesie rejestracji spółki, ale przede wszystkim na etapie podejmowania decyzji w zakresie formy jej prowadzenia. Prawnicy z Kancelarii LEGALNA Adwokaci i Radcowie, posiadający bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw funkcjonujących w obrocie gospodarczym, rozwieją wątpliwości i udzielą wsparcia prawnego w procesie decyzyjnym a także procesowym w sposób który pozwoli uniknąć szeregu zagrożeń i ryzyk związanych z wyborem nieodpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności i związanych z tych nadmiernych kosztów. Naszym Klientom wskazujemy właściwe rozwiązania zabezpieczając wszystkie aspekty przyszłej działalności.

Naszym Klientom oferujemy także udział doświadczonego prawnika w negocjacjach prowadzonych między przyszłymi wspólnikami, a dotyczących zazwyczaj relacji między nimi w ramach spółki, zasad ponoszenia odpowiedzialności, poziomu udziału w zyskach i stratach spółki czy zasad ewentualnego rozwiązania zawiązywanego podmiotu, a także, wtedy, kiedy to konieczne, organizację czynności notarialnych.

Dzięki współpracy z doświadczonymi doradcami podatkowymi Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje także analizę prawnopodatkową wszystkich aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w danej formie.

Jak skorzystać z usług kancelarii?

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje kompleksowe wsparcie w jak najszerszym zakresie czynności koniecznych do podjęcia celem założenia i zarejestrowania spółki, w ten sposób by maksymalnie zmniejszyć konieczność angażowania się naszych Klientów. Skorzystanie ze wsparcia doświadczonych prawników pozwala naszym Klientom zaoszczędzić czas oraz energię niezbędną do dopełnienia formalności.