Kancelaria legalna blog:

Zapraszamy do lektury.

Zastępcza kara pozbawienia wolności – czym jest i jak jej uniknąć?

Artykuł 65 kodeksu karnego wykonawczego stanowi, że: „Jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, sąd zarządza, a jeżeli uchyla się on od świadczenia pieniężnego lub obowiązków orzeczonych na podstawie art. 34 § 3 Kodeksu karnego, sąd może zarządzić wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. W razie gdy skazany wykonał część kary ograniczenia wolności, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze odpowiadającym karze ograniczenia wolności pozostałej do wykonania, przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności”.

Kiedy sąd zamienia prace społeczne na karę pozbawienia wolności?

Brak próby kontaktu z kuratorem, wynikający na przykład z ignorowania listów lub braku odpowiedzi od skazanego, może skutkować tym, że kurator złoży wniosek do sądu o zamianę kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności zamiast niej. To się zdarza, gdy:

  • Skazany unika kontaktu z kuratorem i nie reaguje na jego wezwania.
  • Skazany składa oświadczenie przed kuratorem, że nie chce wykonywać prac społecznych.
  • Skazany nie podejmuje pracy w określonych przez kuratora terminach lub na różne sposoby unika wykonywania obowiązków wynikających z wyroku.

Po złożeniu wniosku sądowego przez kuratora zawodowego, sąd zwołuje posiedzenie, na którym obecni są skazany, prokurator i zawodowy kurator sądowy. Jeśli sąd stwierdzi, że skazany unika wykonywania kary ograniczenia wolności, wydaje decyzję o zamianie tej kary na karę pozbawienia wolności. Jeśli skazany już częściowo odbył karę ograniczenia wolności, sąd postanawia, ile dni pozbawienia wolności odpowiada za pozostałą część kary ograniczenia wolności. Na przykład, jeden dzień pozbawienia wolności może być równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności. To oznacza, że jeśli skazany ma jeszcze do odbycia 6 miesięcy kary ograniczenia wolności, może trafić do więzienia na okres 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Co zrobić w sytuacji kiedy sąd wyda takie postanowienie i zamiast prac społecznych zarządzi karę pozbawienia wolności?

Na to pytanie odpowiedź znajdziemy w kolejnym przepisie. Sąd może w każdym czasie wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wypadku, gdy skazany oświadczy na piśmie, że podejmie odbywanie kary ograniczenia wolności i podda się rygorom z nią związanym; wstrzymanie następuje do czasu wykonania orzeczonej kary ograniczenia wolności.

Sąd nie zrobi nic samemu, potrzebny jest do tego wniosek skazanego, a najlepiej wniosek ustanowionego przez niego obrońcy, który przekona sąd aby dać skazanego ostatnią szansę na dalsze wykonywanie kary ograniczenia wolności, czyli popularnych „odróbek”.

Adwokaci z naszej kancelarii mają bogate doświadczenie w obronie Klientów w sprawach tego rodzaju. Dlatego jeżeli spotkała cię taka sytuacja niezwłocznie skontaktuj się z nami a my zrobimy co w naszej mocy abyś nie trafił do zakładu karnego.