Kancelaria legalna oferta:

Obrona w postępowaniu wykonawczym.

Obrona w postępowaniu wykonawczym – adwokat Wrocław

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową obronę w postępowaniu karnym wykonawczym. Pomoc prawną świadczymy zarówno we Wrocławiu jak i na terenie całego kraju.

Wyrok skazujący i co dalej?

Jeżeli w stosunku do Ciebie lub biskiej Tobie osoby zapadł prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe skontaktuj się z Kancelarią LEGALNA Adwokaci i Radcowie, a my dokonamy analizy Twojej sytuacji prawnej i zarekomendujemy dalsze działania.

Wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności nie zawsze musi oznaczać konieczność natychmiastowego zgłoszenia się do zakładu karnego i odbycia całej orzeczonej kary.

Podobnie orzeczony środek karny, np. zakazu prowadzenia pojazdów w niektórych sytuacjach może zostać skrócony nawet o połowę lub zamieniony na inny, mniej dolegliwy środek.

W każdej sprawie warto zasięgnąć porady doświadczonego adwokata, który w jasny sposób przedstawi możliwości złagodzenia konsekwencji skazania.

Adwokat z Wrocławia w sprawie karnej wykonawczej – kiedy warto skorzystać z pomocy?

Chcesz ubiegać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów lub odbywanie kary w ramach dozoru elektronicznego? Ty lub Twój bliski odbywa karę w zakładzie karnym i chcesz starać się o przedterminowe zwolnienie? Zgłoś się do nas, a ustanowiony przez Ciebie obrońca z Kancelarii LEGALNA Adwokaci i Radcowie przeanalizuje Twoją sytuację prawną i oceni czy:

 • istnieje możliwość odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności
 • czy można rozłożyć na raty zasądzoną grzywnę
 • w razie skutecznego odroczenia wykonywania kary pozbawienia wolności możliwym będzie całkowite odstąpienie od jej wykonywania
 • istnieje możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE)
 • istnieje możliwość ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
 • istnieje możliwość zmiany miejsca wykonywania kary pozbawienia wolności (np. na łagodniejszy zakład karny, lub bliższy miejsca zamieszkania Twoich bliskich)
 • istnieje możliwość skrócenia czasu trwania orzeczonych środków karnych, np. skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów
 • istnieją podstawy do wydania worku łącznego i połączenia wykonywanych kar pozbawienia wolności
 • nastąpiło zatarcie skazania

W jakich sprawach bronimy?

Nasi adwokaci – specjaliści od spraw karnych wykonawczych podejmą się obrony we wszystkich sprawach na etapie wykonywania zapadłego wyroku.

Adwokaci z LEGALNEJ posiadają bogate doświadczenie m.in:

 • jako obrońcy w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • jako obrońcy w sprawach o wydanie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE)
 • jako obrońcy w sprawach o ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary/p>
 • jako obrońcy w sprawach o skrócenie czasu trwania zakazu prowadzenia pojazdów lub zmiany formy wykonywania tego zakazu na tzw. blokadę alkoholową
 • jako obrońcy w sprawach o wydanie wyroku łącznego

Ponadto pomożemy Tobie rozłożyć grzywnę na raty, odroczyć, a czasem nawet umorzyć zapłatę kosztów sądowych. Pamiętaj, że w każdej sprawie można starać się złagodzić skutki zapadłego wyroku karnego.

Jako doświadczeni obrońcy w sprawach karnych wiemy, jak poprowadzić postępowanie, aby zakończyło się sukcesem naszych Klientów. Zawsze rekomendujemy rozwiązania, który są w naszej ocenie optymalne w okolicznościach danej sprawy. Każdy Klient otrzymuje od nas rzetelną, realną ocenę jego sytuacji. Jeżeli to możliwe przedstawiamy kilka wariantów strategii obrony, z których wspólnie z Klientem wybieramy tę najwłaściwszą.

Wysokość honorarium Kancelarii ustalamy w oparciu o stopień skomplikowania sprawy i prognozowany nakład pracy. Ma ono zwykle wymiar zryczałtowany i jest określane za daną instancję, tak aby Klient zawsze wiedział dokładnie, ile i za co płaci.