Kancelaria legalna oferta:

System dozoru elektronicznego.

System Dozoru Elektronicznego, czyli tzw. bransoletka elektroniczna – adwokat Wrocław

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną osobom skazanym prawomocnym wyrokiem, którzy chcą ubiegać się o odbywanie kary pozbawienia wolności w tzw. Systemie Dozoru Elektronicznego. Pomoc prawną świadczymy zarówno we Wrocławiu jak i na terenie całego kraju.

Co to jest System Dozoru Elektronicznego? Jest to nic innego jak forma odbywania kary pozbawienia wolności, która różni się od klasycznego pobytu w Zakładzie Karnym tym, że karę odbywa się we własnym domu, przez co nie traci się kontaktu z bliskimi i można (a niekiedy nawet trzeba) dalej wykonywać pracę zarobkową.

SDE – kto może się ubiegać

W marcu 2020 znowelizowano przepisy regulujące możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE). Najważniejszą zmianą w zakresie ubiegania się przez skazanych o popularną „bransoletkę” było podniesienie – z dwunastu na osiemnaście miesięcy – górnej wysokości kary, która mogłaby w tym systemie być odbywana. Zmiana choć na pozór mało znacząca, w praktyce otworzyła szanse dla tysięcy skazanych na złagodzenie dolegliwości skazania.

Każdy skazany na karę pozbawienia wolności w wymiarze maksymalnie jednego roku i sześciu miesięcy, który posiada stałe miejsce zamieszkania może ubiegać się, aby sąd penitencjarny udzielił mu zgody na odbycie tej kary w Systemie Dozoru Elektronicznego.

O zaletach odbywania kary w tym systemie nie trzeba nikogo przekonywać. Skazany nie trafia do Zakładu Karnego i w czasie, kiedy odbywa karę może prowadzić względnie normalne życie, w tym przede wszystkim pracować i opiekować się bliskimi.

Dozór elektroniczny 2021 – jak uzyskać zgodę

Złożenie wniosku o udzielenie zgody na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego nie zawsze oznacza, że taka zgoda zostanie udzielona. Oprócz wykazania spełnienia szczegółowych przesłanek prawnych i technicznych koniecznym jest także właściwe uzasadnienie składanego wniosku. Dlatego też warto w tym zakresie skorzystać z pomocy prawnej doświadczonego adwokata, który sporządzi wniosek o dozór elektroniczny w sposób zgodny z przepisami, a przede wszystkim postara się tak go uzasadnić, aby przekonać sąd penitencjarny do udzielenia zgody.

Wniosek taki należy złożyć do właściwego sądu. Jest to tzw. Sąd Penitencjarny, a więc wydział odpowiedniego Sądu Okręgowego według miejsca zamieszkania lub według miejsca położenia Zakładu Karnego w sytuacji, kiedy zaczęto już odbywać karę pozbawienia wolności.

Do wniosku należy załączyć zgodę wszystkich dorosłych domowników, którzy będą mieszkać wspólnie z osobą odbywającą karę.

Wniosek ten musi zawierać także szczegółowe dane o osobie skazanego oraz o miejscu, gdzie dozór ma być wykonywany.

Przed złożenie wniosku o dozór elektroniczny warto postarać się o promesę zatrudnienia, czyli dokument, który wystawi przyszły pracodawca i zobowiąże się w nim do zatrudnienia skazanego.

Złożenie wniosku o dozór elektroniczny – adwokat Wrocław

Zlecając adwokatom z LEGALNA Adwokaci i Radcowie reprezentację w sprawie o dozór elektroniczny uzyskujesz gwarancję:

  • otrzymania oceny czy spełniasz prawne wymogi, aby ubiegać się o zgodę na SDE
  • sporządzenia wniosku spełniającego wszystkie wymogi
  • rzetelnego uzasadnienia dającego szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku
  • reprezentacji na posiedzeniu sądu penitencjarnego rozpoznającego wniosek

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawie o dozór elektroniczny?

Wysokość honorarium Kancelarii ustalamy w oparciu o stopień skomplikowania sprawy i prognozowany nakład pracy. Ma ono zwykle wymiar zryczałtowany i jest określane za daną instancję, tak aby Klient zawsze wiedział dokładnie, ile i za co płaci.

Jesteś Ty lub Twój bliski zostałeś skazany na karę pozbawienia wolności i chcesz ubiegać się o dozór elektroniczny zgłoś się do Nas, a my zbadamy, czy spełniasz przesłanki i ocenimy jakie masz szanse uzyskać dozór. Jeżeli okaże się, że nie możesz starać się o dozór, przeanalizujemy Twoją sytuację prawną i doradzimy inne rozwiązanie, które pozwoli możliwie złagodzić dolegliwości skazania lub skrócić jego okres.