Kancelaria legalna oferta:

Zachowek.

Prawo spadkowe adwokat Wrocław

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie to zespół prawników doświadczonych w prowadzeniu spraw spadkowych, w tym spraw o zapłatę zachowku. Pomoc prawną świadczymy zarówno we Wrocławiu jak i na terenie całego kraju.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się co możesz zrobić:

  • w sytuacji, gdy najbliższa Ci osoba nie uwzględniła Cię w testamencie
  • jeżeli z niezrozumiałych powodów zostałeś wydziedziczony, a więc pozbawiony prawa do zachowku
  • gdy biska Ci osoba darowała przed śmiercią majątek innej osobie
  • gdy chcesz tak rozporządzić swoim majątkiem w testamencie, aby jedynie wybrane przez Ciebie osoby dziedziczyły po Tobie

koniecznie zgłoś się do kancelarii LEGALNA we Wrocławiu.

Zachowek – kiedy i komu przysługuje

Co to jest zachowek? Najprościej rzecz ujmując jest to roszczenie osoby pominiętej w testamencie o to, żeby ten kto spadek otrzymał oddał mu część uzyskanych środków. Teoretycznie zasadą jest, że każdy może w sposób swobodny rozdysponować swoim majątkiem na wypadek śmierci spisując odpowiedniej treści testament. Ta zasada doznaje jednak istotnego ograniczenia jakim jest właśnie instytucja zachowku. Instytucja ta przewiduje ustawową ochronę interesów majątkowych osób najbliższych spadkodawcy przed krzywdzącym je rozrządzeniem przez spadkodawcę swoim majątkiem na wypadek śmierci. Osobami najbliższymi spadkodawcy uprawnionymi do zachowku są zstępni (dzieci i wnuki), małżonek oraz rodzice spadkodawcy (art. 991 § 1).

Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału.

Roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu.

Adwokat od zachowku Wrocław – kiedy potrzebna pomoc adwokata

Sprawy o zachowek często bywają bardzo skomplikowane, dlatego bez pomocy fachowego prawnika – specjalisty od prawa spadkowego trudno jest choćby obiektywnie ocenić czy i ewentualnie w jakiej wysokości należny jest zachowek. Mając tę wiedzę trzeba jeszcze skutecznie przekonać sąd, że zachowek w takiej wysokości nam przysługuje.

Prawnik pomoże ocenić także czy nie zachodzą okoliczności, które pozwolą uniknąć drugiej stronie zapłaty zachowku.

Przede wszystkim jednak sprawy o zachowek wywołują olbrzymie emocje u osób zainteresowanych, dlatego też tak ważne jest, aby adwokat lub radca prawny bezstronnie ocenił daną sprawę.

Jeżeli to Ty zostałeś pozwany o zachowek także warto abyś przynajmniej skonsultował sprawę z prawnikiem z naszej kancelarii. Ustanawiając adwokata do sprawy o zachowek wiesz, że zachowek zapłacisz tylko wtedy, jeżeli naprawdę jest to konieczne i tylko w zgodnej z prawem wysokości.

Zostałeś pozwany o zachowek – co robić? Koszty sprawy o zachowek

Zostałeś pozwany o zachowek lub wezwany do jego zapłaty i nie wiesz co robić? Koniecznie zasięgnij porady prawnika od spadków z LEGALNA Adwokaci i Radcowie. Być może zapłata zachowku nie będzie konieczna. Niekiedy z kolei warto od razu rozważyć zapłatę zachowku, aby uniknąć kosztownego postępowania przed Sądem.

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, koniecznego nakładu pracy oraz wysokości dochodzonych świadczeń wysokość wynagrodzenia adwokata za poprowadzenie sprawy o zachowek może kształtować się od kilkuset złotych w górę. Ustalając wysokość honorarium LEGALNA Adwokaci i Radcowie posiłkuje się rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokatów i radców prawnych. Mając na uwadze interes naszych Klientów LEGALNA Adwokaci i Radcowie w sprawach o zachowek oferuje możliwość rozliczenia ryczałtowego lub tzw. SUCCES FEE, a honorarium jest każdorazowo indywidualnie uzgadnianie z Klientem w prosty i jasny sposób.