Kancelaria legalna oferta:

Postępowania administracyjne.

Prawo administracyjne – prawnik Wrocław

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie to zespół świetnych prawników z Wrocławia specjalizujących się w prowadzeniu postępowań administracyjnych przed Organami, urzędami i sądami administracyjnymi we Wrocławiu oraz na terenie całego kraju.

Adwokaci i Radcowie Prawni naszej Kancelarii od wielu lat świadczą kompleksową pomoc prawną Klientom w sprawach administracyjnych.

Nasi wrocławscy prawnicy analizują sytuację prawną Klientów w szerokim kontekście, dobierając rozwiązania, które kompleksowo rozwiążą ich problemy prawne i zabezpieczą interesy na przyszłość.

Pomoc prawna w sprawach administracyjnych

Nasi wrocławscy adwokaci i radcowie prawni reprezentują Klientów we wszelkich postępowaniach administracyjnych, w tym w szczególności:

 • w sprawach budowlanych przed organami nadzoru budowlanego (o czym szerzej – prawnik prawo budowlane Wrocław)
 • w postępowaniach podatkowych przed organami skarbowymi (prawnik prawo podatkowe Wrocław)
 • przed wojewodą w sprawach dotyczących cudzoziemców (karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały lub czasowy)
 • w sprawach związanych z bezczynnością organu lub przewlekłością (odszkodowanie za przewlekłość adwokat Wrocław)
 • w sprawach o uzyskanie pozwoleń środowiskowych (pozwolenie zintegrowane prawnik Wrocław)
 • w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • w sprawach dotyczących ochrony środowiska, składowisk odpadów, farm i elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych
 • w sprawach przed organami ochrony konkurencji i konsumentów (UOKiK adwokat Wrocław)
 • w sprawach cudzoziemców (cudzoziemcy adwokat Wrocław)
 • przed urzędami patentowymi w sprawach własności przemysłowej (ochrona znaku towarowego, zastrzeżenie znaku towarowego prawnik Wrocław)
 • przed organami inspekcji pracy (kontrole PIP)
 • w sprawach o uzyskanie zezwoleń, licencji, koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej (koncesja prawnik Wrocław)
 • przed urzędami pracy (zezwolenie na pracę dla obcokrajowców, uzyskanie dofinansowań z urzędu pracy)
 • w sprawach o ustalenie opłat adiacenckich i rent planistycznych

Reprezentacja przed sądami administracyjnymi. Postępowania podatkowe

Naszych Klientów reprezentujemy w toku wszystkich instancji w postępowaniu administracyjny, jak również sporządzamy i wnosimy środki zaskarżenia (skargi) do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, a jeżeli zajdzie taka konieczność także do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych.

Naszym celem jest zawsze doprowadzenie do realnego sukcesu naszych Klientów.

Jednym z rodzajów spraw administracyjnych są sprawy podatkowe. LEGALNA Adwokaci i Radcowie w swoim zespole posiada świetnych adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, którzy reprezentują interesy naszych Klientów zarówno w postępowaniach przed organami podatkowymi jak również sporządzają odwołania i skargi od decyzji podatkowych do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ze szczegółową ofertą w zakresie doradztwa podatkowego można zapoznać się w tym miejscu.

Nasi wrocławscy prawnicy posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w sprawach administracyjnych i podatkowych nabyte w ramach obsługi prawnej Klientów indywidualnych, firm z sektora MŚP oraz korporacji. Wielokrotnie reprezentowaliśmy Klientów przed urzędami, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami państwowymi w sprawach budowalnych, podatkowych, dotyczących koncesji, zezwoleń, praw autorskich, znaków patentowych, legalizacji pobytu cudzoziemców i wielu innych.