Kancelaria legalna oferta:

Obrona w sprawach karnych skarbowych.

Obrona w sprawach karnych skarbowych – adwokat Wrocław

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową obronę w postępowaniach karnych w sprawach skarbowych na każdy etapie – od postępowania przygotowawczego w prokuraturze, przez postępowanie sądowe aż do ewentualnego postępowania wykonawczego. Pomoc prawną świadczymy zarówno we Wrocławiu jak i na terenie całego kraju.

Ustanowienie obrońcy w sprawie karnej skarbowej

Ustanowienie dobrego obrońcy w osobie adwokata w sprawie karnej skarbowej jest konieczne dla uniknięcia niesłusznego skazania lub surowej kary. Obrońcę w osobie adwokata (lub radcy prawnego) może ustanowić oskarżony na każdym etapie postępowania karnego. Jeżeli oskarżony (podejrzany) jest pozbawiony wolności, obrońcę dla niego może ustanowić także inna osoba, np. żona, rodzic, przyjaciel, partnerka, syn.

Pamiętaj, im wcześniej ustanowisz obrońcę tym większe masz szanse na skuteczną obronę przed stawianymi Tobie lub osobie Ci bliskiej zarzutami.

Wrocławscy adwokaci z Kancelarii LEGALNA, jako specjaliści z prawa karnego skarbowego świadczą pomoc prawną już od chwili zatrzymania, a nawet wcześniej o czym przeczytasz tutaj.

Pomoc prawna świadczona przez adwokata od spraw karnych skarbowych rozpoczyna się już na etapie postępowania przygotowawczego Wtedy gromadzone są najważniejsze dowody w sprawie, które zostaną później wykorzystane przed sądem. Już wówczas konieczne jest zasięgnięcie porady adwokata od spraw karnych, aby przygotować prawidłową linię obrony i zwiększyć Twoje szanse na uniewinnienie.

Adwokat od spraw karnych skarbowych we Wrocławiu

Ustanowiony przez Ciebie obrońca z Kancelarii LEGALNA Adwokaci i Radcowie niezwłocznie przystąpi do działania i w ramach udzielonego upoważnienia do obrony:

 • zapozna się z aktami sprawy, w tym zgromadzonymi dowodami
 • będzie towarzyszył Ci w trakcie Twojego przesłuchania
 • przedstawi Ci najskuteczniejszą linię obrony
 • powoła dowody świadczące na Twoją korzyść, które pominął prokurator
 • będzie uczestniczył we wszystkich czynnościach postępowania
 • zada pytania świadkom
 • przesłucha biegłych
 • będzie aktywnie uczestniczył w każdej rozprawie przed sądem
 • jeżeli wyrok nie będzie satysfakcjonujący, złoży w Twoim imieniu apelację

Pamiętaj, że oprócz udzielenia Tobie najlepszej pomocy prawnej, adwokat z Kancelarii LEGALNA z Wrocławia zapewni Ci także wsparcie psychiczne w tym trudnym dla każdego okresie jakim jest proces karny.

Sprawy karne skarbowe – kiedy ustanowić adwokata?

Nasi adwokaci – specjaliści od spraw karnych skarbowych podejmą się obrony w sprawach skarbowych o wszystkie przestępstwa z kodeksu karnego skarbowego oraz innych ustaw.

Adwokaci z LEGALNEJ posiadają bogate doświadczenie m.in.:

 • w obronie w sprawach o uchylanie się od opodatkowania (art. 54 k.k.s.)
 • w obronie w sprawach o oszustwa podatkowe (art. 56 k.k.s.)
 • w obronie w sprawach o uporczywe niepłacenie podatku (art. 57 k.k.s.)
 • w obronie w sprawach o nieprawidłowe prowadzenie ksiąg (art. 60, 61 k.k.s.)
 • w obronie w sprawach o nieprawidłowe wystawienie faktur (art. 62 k.k.s.)
 • w obronie w sprawach akcyzowych (art. 63-75 k.k.s.)
 • w obronie w sprawach o wyłudzenia VAT (tzw. zbrodnie VATowskie art. 271a i 277a k.k.)

Jako doświadczeni obrońcy w sprawach karnych skarbowych wiemy, jak poprowadzić postępowanie, aby zakończyło się sukcesem naszych Klientów. Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy pomagamy uzyskać dla niego najłagodniejszy wyrok. Zawsze rekomendujemy rozwiązania, który są w naszej ocenie optymalne w okolicznościach danej sprawy. Każdy Klient otrzymuje od nas rzetelną, realną ocenę jego sytuacji. Jeżeli to możliwe przedstawiamy kilka wariantów strategii obrony, z których wspólnie z Klientem wybieramy tę najwłaściwszą.

Wysokość honorarium Kancelarii ustalamy w oparciu o stopień skomplikowania sprawy i prognozowany nakład pracy. Ma ono zwykle wymiar zryczałtowany i jest określane za daną instancję, tak aby Klient zawsze wiedział dokładnie, ile i za co płaci.