Kancelaria legalna oferta:

Ochrona dóbr osobistych.

Ochrona dóbr osobistych adwokat Wrocław

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie to zespół świetnych prawników specjalizujących się w prowadzeniu spraw o ochronę dóbr osobistych we Wrocławiu oraz na terenie całego kraju.

Adwokaci i Radcowie Prawni naszej Kancelarii od wielu lat świadczą kompleksową pomoc prawną Klientom w sprawach o ochronę dóbr osobistych.

Nasi wrocławscy prawnicy analizują sytuację prawną Klientów w szerokim kontekście, dobierając rozwiązania, które kompleksowo rozwiążą ich problemy prawne i zabezpieczą interesy na przyszłość.

Pozew o ochronę dóbr osobistych prawnik Wrocław

Jeżeli Twoje dobra osobiste zostały naruszone skontaktuj się z LEGALNA Adwokaci i Radcowie.

Czym są dobra osobiste? Najprościej rzecz ujmując są to przynależne każdemu człowiekowi wartości, uznane powszechnie w społeczeństwie. Do podstawowych dóbr osobistych każdego człowieka należą:

 • Zdrowie
 • Wolność
 • Cześć (dobre imię)
 • Wolność sumienia, wyznania
 • Tajemnica korespondencji
 • Twórczość artystyczna, naukowa

Należy pamiętać, że katalog dóbr osobistych nie jest zamknięty.

W razie naruszenia dóbr osobistych przysługuje szereg roszczeń, których można dochodzić w postepowaniu polubownym, a gdy to okaże się niewystarczające także w postępowaniu przed sądem. Pozew o ochronę dóbr osobistych może zawierać m.in. żądanie zaprzestania dalszego naruszania dóbr osobistych oraz odwrócenie skutków naruszenia, np. poprzez zapłatę odpowiedniego zadośćuczynienia pieniężnego czy opublikowanie przeprosin.

Pozew o naruszenie dóbr osobistych w Twoim imieniu przygotuje i złoży do sądu nasz adwokat lub radca prawny specjalizujący się w tego rodzaju sprawach.

Naruszenie dóbr osobistych – co warto wiedzieć

Jeżeli chcesz uzyskać odpowiedź na pytanie:

 • Na czym polega proces o naruszenie dóbr osobistych?
 • Jaka kwota zadośćuczynienia przysługuje za naruszenie dóbr osobistych?
 • Jak złożyć pozew o naruszenie dóbr osobistych?
 • Jaka jest opłata od pozwu za naruszenie dóbr osobistych?
 • Do jakiego sądu złożyć pozew o naruszenie dóbr osobistych?

skontaktuj się radcą prawnym lub adwokatem z Wrocławia, który podczas umówionego spotkania odpowie na wszystkie Twoje pytania i dobierze odpowiednią strategię działania.

Pamiętaj, że bez pomocy dobrego prawnika – specjalisty od spraw o naruszenie dóbr osobistych zwyczajnie możesz nie poradzić sobie w poprowadzeniu tego trudnego postępowania. Ustanowiony przez Ciebie adwokat lub radca prawny z kancelarii LEGALNA zadba o to, aby sąd:

 • ustalił, że doszło do naruszenia Twoich dóbr osobistych
 • zasądził satysfakcjonujące Ciebie zadośćuczynienie
 • nakazał opublikowanie przeprosin
 • zasądził dla Ciebie koszty sądowe, w tym koszty udzielonej Tobie pomocy prawnej.

Ile kosztuje sprawa o naruszenie dóbr osobistych? Koszty pomocy adwokata lub radcy prawnego w sprawie cywilnej

Mówiąc o kosztach sprawy o naruszenie dóbr osobistych należy rozróżniać koszty sądowe i koszty zastępstwa prawnego. Opłata sądowa od pozwu o naruszenie dóbr osobistych zależna będzie od roszczeń jakich poszkodowany dochodzi. Jeżeli zawarto żądanie zasądzenia zadośćuczynienia to opłata od pozwu wyniesie około 5% wartości dochodzonej kwoty. Pamiętaj, że w razie wygrania sprawy koszty te sąd zasądzi od pozwanego dla Ciebie.

Z uwagi na znaczny stopień skomplikowania spraw o naruszenie dóbr osobistych, a także z uwagi na różnorodność dóbr osobistych, które mogą być przedmiotem naruszenia, a nadto wielość roszczeń z tym związanych, trudno jest precyzyjnie wskazać koszt poprowadzenia tego rodzaju sprawy. Mając na uwadze interes naszych Klientów LEGALNA Adwokaci i Radcowie w sprawach o naruszenie dóbr osobistych oferuje możliwość rozliczenia ryczałtowego lub tzw. SUCCES FEE, a honorarium jest każdorazowo indywidualnie uzgadnianie z Klientem w prosty i jasny sposób. Ustalając wysokość honorarium LEGALNA Adwokaci i Radcowie posiłkuje się rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokatów i radców prawnych.