Kancelaria legalna oferta:

Fuzje i przejęcia.

Fuzje i przejęcia

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną przy procesach łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców nie tylko z Wrocławia, czy innych części województwa dolnośląskiego, ale i całej Polski.

Na czym polega fuzja i przejęcie spółki przez inną spółkę handlową?

Zasady łączenia spółek zostały uregulowane w przepisach Kodeksu spółek handlowych, który wskazuje na dwa sposoby przeprowadzania takich transakcji. Zgodnie z zapisami Kodeksu połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki przejmowanej (tzw. łączenie się przez przejęcie) lub przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (tzw. łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

Powodów do przeprowadzenia transakcji łączenia się spółek może być wiele – chęć rozwoju, potrzeba restrukturyzacji czy zdobycia nowego finansowania.

Jakie usługi oferujemy przy procesach łączenia i przejęcia spółek handlowych?

Doradzamy Naszym Klientom w toku inwestycji kapitałowych polegających na przejmowaniu podmiotów gospodarczych, reprezentując zarówno podmioty przejmowane jak i przejmujące, a także przy procesach łączenia i podziału spółek, oferując w szczególności:

  • sporządzanie oraz opiniowanie listów intencyjnych oraz umów o poufności zabezpieczających informacje poufne dotyczące naszych Klientów;
  • kompleksowe doradztwo na etapie przygotowania i opracowania modelu oraz harmonogramu transakcji;
  • dokonanie analizy i oceny prawnej aktualnej sytuacji prawnej i faktycznej uczestników transakcji, w szczególności w celu określenia istniejących jak i potencjalnych ryzyk związanych z planowaną transakcją, w sposób umożlwiający naszym Klientom podjęcie świadomej decyzji biznesowej;
  • reprezentację w toku postępowań administracyjnych, w przypadku konieczności uprzedniego uzyskania stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na przeprowadzenie transakcji, w tym także w toku procedury koncentracji przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • sporządzanie oraz opiniowanie dokumentacji transakcyjnej;
  • bieżące wsparcie prawne oraz reprezentację w toku negocjacji prowadzących do przeprowadzenia transakcji;
  • reprezentację w toku postępowań rejestrowych;
  • kompleksowe doradztwo w procesie dostosowania struktury działalności przedsiębiorstwa po przeprowadzeniu transakcji;

bieżące wsparcie prawne oraz reprezentację w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z przeprowadzoną transakcją.

Jakie są korzyści profesjonalnego doradztwa przy procesach łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych?

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje pomoc i profesjonalne doradztwo na każdym etapie tego rodzaju projektów. Mamy bogate doświadczenie w obsłudze transakcji łączenia i przejęcia spółek handlowych. Działamy kompleksowo oferując naszym Klientom koordynację całego procesu transakcji od doradztwa na etapie przygotowania i opracowania samej koncepcji inwestycji, po jej realizację oraz wdrożenie. Na każdym etapie transakcji aktywnie wspieramy naszych Klientów w negocjacjach z kontrahentem. Doradzamy zarówno podmiotom przejmującym, jak i podmiotom dążącym do sprzedaży swojego przedsiębiorstwa nowym inwestorom.

Wiemy, że przeprowadzenie transakcji łączenia czy przejęcia spółek handlowych to często jedna z najważniejszych decyzji biznesowych podejmowanych przez naszych Klientów. Jednocześnie taka transakcja obciążona jest znacznym ryzykiem ekonomicznym jak i prawnym, wobec czego podejmujemy wszelkie możliwe działania w celu umożliwienia naszym Klientom podjęcia decyzji z pełną świadomością wszelkich jej konsekwencji.

Zabezpieczamy interesy naszych Klientów, doradzając przeprowadzenie transakcji w sposób korzystny dla naszych Klientów, a jednocześnie optymalny dla uczestników transakcji. W swoich działaniach zawsze uwzględniamy zasady rynku na jakich działają nasi Klienci. Nasze doradztwo obejmuje nie tylko zagadnienia prawne, ale także zagadnienia organizacyjne, biznesowe oraz podatkowo prawne. Kiedy to konieczne współpracujemy z doradami podatkowymi oraz biegłymi rewidentami. Przy wsparciu ekspertów podatkowych tworzymy optymalną koncepcję podatkową transakcji jak i funkcjonowania przedsiębiorstwa po jej przeprowadzeniu.