Kancelaria legalna oferta:

Spory budowlane.

Proces budowlany prawnik Wrocław

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie to zespół świetnych prawników – adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w sprawach budowlanych, w tym przede wszystkim w reprezentowaniu Klientów w sporach sądowych.

Adwokaci i Radcowie Prawni naszej Kancelarii od wielu lat świadczą kompleksową pomoc prawną Klientom w procesach budowlanych reprezentując zarówno interesy inwestorów jak i wykonawców.

Nasi wrocławscy prawnicy analizują sytuację prawną Klientów w szerokim kontekście, dobierając rozwiązania, które kompleksowo rozwiążą ich problemy prawne i zabezpieczą interesy na przyszłość.

Pozew o zapłatę z umowy o roboty budowlane prawnik Wrocław

Specjalizacją Kancelarii jest reprezentacja inwestorów i wykonawców w procesach o zapłatę z umów o roboty budowlane. Czym charakteryzuje się umowa o roboty budowlane? Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Na tle zawierania, wykonywania i rozliczania tego rodzaju umów może dochodzić do szeregu różnego rodzaju sporów. Rolą LEGALNA Adwokaci i Radcowie jest pomoc je rozwiązać pomyślnie dla naszych Klientów. W szczególności zajmujemy się:

  • Dochodzeniem wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
  • Dochodzeniem kar umownych zastrzeżonych w umowie o roboty budowlane
  • Zwalczaniem naliczonych kar umownych
  • Dochodzeniem roszczeń z tytułu niewłaściwego wykonania lub niewykonania umowy o roboty budowlane
  • Dochodzeniem roszczeń z rękojmi i gwarancji z umowy o roboty budowlane

Jeżeli zawodzą polubowne sposoby na uzyskanie zapłaty, takie jak wezwanie do zapłaty, rozłożenie na raty, zmniejszenie odsetek czy odroczenie płatności w czasie koniecznym jest dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej.

Dochodzenie roszczeń z tytułu umów o roboty budowlane jest niezmiernie skomplikowanym procesem. Mnogość obowiązków procesowych spoczywających na powodzie, który dochodzi roszczeń powoduje, że bez pomocy doświadczonego adwokata lub radcy prawnego skuteczna walka przed sądem jest prawie niemożliwa.

Pamiętać należy, że o sukcesie w sporze budowlany nie zawsze decyduje tylko to kto ma rację, ale przede wszystkim treść zawartej umowy i posiadane dowody. Dlatego naszym Klientom rekomendujemy korzystanie z naszych usług już na etapie zawierania umowy o roboty budowlane, o czym szerzej można przeczytać w zakładce doradztwo w procesach budowlanych.

Prawnik prawa budowlanego Wrocław

Nasi adwokaci i radcy prawni z Wrocławia nie tylko napiszą i złożą pozew odpowiadający warunkom formalnym, ale także uzyskają dla Ciebie:

  • zabezpieczenie roszczenia
  • natychmiastową wykonalność nieprawomocnego wyroku
  • zwrot poniesionych kosztów procesu
  • zwolnienie z kosztów procesu, jeżeli Twoja sytuacja finansową tego wymaga

W naszej kancelarii obsługujemy zarówno przedsiębiorców – deweloperów, inwestorów, wykonawców, podwykonawców jak również klientów indywidualnych firm budowlanych i remontowych.