Kancelaria legalna oferta:

Zatrzymanie i sprawy aresztowe.

Obrona w sprawach karnych – adwokat Wrocław

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym. Pomoc prawną świadczymy zarówno we Wrocławiu jak i na terenie całego kraju.

Rzetelna pomoc prawna osobie zatrzymanej

Wrocławscy adwokaci z Kancelarii LEGALNA Adwokaci i Radcowie jako specjaliści z prawa karnego, świadczą pomoc prawną już od chwili zatrzymania.

Jeżeli bliska Ci osoba:

 • została zatrzymana przez Policję lub inne służby (CBA, ABW, CBŚP)
 • wydane zostało wobec niej postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania
 • przebywa w areszcie śledczym
 • chce opuścić areszt za poręczeniem majątkowym lub zamienić go na dozór Policji
 • niezwłocznie zgłoś się do nas, a nasi adwokaci udzielą Ci kompleksowej informacji o tym jak dalej postępować i zapewnią fachową pomoc prawną osobie zatrzymanej lub tymczasowo aresztowanej.
 • Pomoc prawna osobie zatrzymanej lub tymczasowo aresztowanej, aby była skuteczna musi nastąpić jak najszybciej. Pamiętaj, że adwokat ustanowiony dla osoby zatrzymanej lub aresztowanej w przeciwieństwie do osób jej najbliższych ma możliwość kontaktu z zatrzymanym i może udzielić mu potrzebnej pomocy prawnej jak i dodać otuchy w tej trudnej sytuacji. Bezpośrednia rozmowa z zatrzymanym i udział w pierwszym przesłuchaniu ma kluczowe znaczenie dla dalszych losów postępowania karnego.

Pamiętaj, im wcześniej ustanowisz obrońcę tym większe masz szanse na skuteczną obronę przed stawianymi Tobie lub osobie Ci bliskiej zarzutami.

Obrońcę dla osoby zatrzymanej lub tymczasowo aresztowanej może ustanowić każdy, w tym przede wszystkim jego najbliżsi.

Zatrzymanie przez Policję – co dalej?

Najczęściej w ciągu kilku, kilkunastu godzin od zatrzymania następuje przesłuchanie zatrzymanego przez Policję lub prokuratora. Po tej czynności, w zależności od rodzaju stawianych zatrzymanemu zarzutów i stopnia skomplikowania sprawy jest on zwalniany albo prokurator kieruje do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Jeżeli prokurator decyduje się na złożenie wniosku o zastosowanie aresztu, musi to uczynić w ciągu 48 godzin od zatrzymania. Wówczas, w ciągu kolejnych 24 godzin Sąd Rejonowy przeprowadza posiedzenie, na którym w obecności zatrzymanego i jego obrońcy – jeżeli taki obrońca został dla zatrzymanego ustanowiony, decyduje czy tymczasowy areszt będzie zastosowany i na jak długo.

Kiedy Sąd stosuje areszt? Aby było to możliwe musi wystąpić jedna z poniższych okoliczności:

musi zachodzić uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się podejrzanego lub:

 • istnieje obawa, że podejrzany będzie utrudniał postępowanie, np. poprzez nakłanianie do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień, lub:
 • podejrzanemu zarzuca się popełnienie przestępstwa zagrożonego surową karą (co najmniej 8 lat pozbawienia wolności).

Co zrobić, aby uniknąć aresztu? Na posiedzeniu, na którym Sąd decyduje, czy zastosować areszt obrońca zatrzymanego może przedstawić argumenty, które przekonają Sąd, że tymczasowego aresztowania nie trzeba stosować. Przede wszystkim dobry adwokat od spraw aresztowych stara się przekonać Sąd, że nie ma dowodów wskazujących na popełnienie przez podejrzanego przestępstwa. Jeżeli nie jest to możliwe, adwokat przekonuje Sąd, że aresztu nie trzeba stosować, bo wystraczające będzie poręczenie majątkowe (tzw. kaucja) lub inne środki (np. dozór policji).

Zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu

Jeżeli Sąd Rejonowy zdecyduje się jednak zastosować wobec podejrzanego areszt tymczasowy należy bezwzględnie wnieść zażalenie. Statystyki jasno wskazują, że większość wniosków prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania jest uwzględniana przez Sądy Rejonowe. Niestety często Sądy stosują areszt pomimo braku ku temu faktycznych przesłanek, a w skrajnych przypadkach nawet w przypadku istnienia przesłanek prawnie uniemożliwiających zastosowanie tego środka zapobiegawczego. W interesie podejrzanego jest, aby postanowienie o tymczasowym aresztowaniu zostało zbadane przez doświadczonego adwokata wyspecjalizowanego w sprawach karnych. Jeżeli nawet zażalenie na areszt nie zostanie uwzględnione przez Sąd Okręgowy, to jego wniesienie zwiększa szanse na późniejszą skuteczną obronę, a posiadanie przez podejrzanego adwokata wymusza na prokuraturze szybsze prowadzenie czynności.

W zażaleniu na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu skuteczny adwokat może starać się o:

 • uchylenie aresztu
 • zmianę aresztu na poręczenie majątkowe (kaucja) lub osobiste
 • zmianę aresztu na dozór Policji
 • skrócenie aresztu