Kancelaria legalna oferta:

Obsługa organów statutowych spółek.

Obsługa organów statutowych spółek

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową obsługę prawną organów spółek handlowych. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców nie tylko z Wrocławia, czy innych części województwa dolnośląskiego, ale i całej Polski.

Na czym polega obsługa organów statutowych spółek?

Zespół Kancelarii LEGALNA Adwokaci i Radcowie, przy wsparciu specjalistów z dziedziny podatków i rachunkowości, wspiera podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółek handlowych we wszystkich aspektach prowadzonej przez nich działalności. Naszym Klientom oferujemy także usługi dedykowane bezpośrednio organom statutowym spółek handlowych oferując wsparcie prawne w ich bieżącym funkcjonowaniu. Doradzamy zarówno wspólnikom spółek osobowych jak i wspólnikom, członkom zarządu i członkom rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Nasze doradztwo obejmuje nie tylko zagadnienia prawne, ale także zagadnienia organizacyjne, biznesowe oraz podatkowo prawne.

Zakres usług oferowanych organom statutowym spółek handlowych obejmuje w szczególności:

  • kompleksowe doradztwo i wsparcie prawne w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółki oraz poszczególnych organów;
  • przygotowywanie opinii prawnych na zlecenie spółki oraz poszczególnych organów;
  • sporządzanie oraz opiniowanie projektów wewnętrznych regulaminów funkcjonowania organów spółek;
  • przygotowywanie projektów zawiadomień o posiedzeniach organów spółki i porządku obrad;
  • sporządzenie oraz opiniowanie projektów uchwał wspólników, członków zarządu oraz rad nadzorczych lub innych organów spółek dotyczących wszelkich aspektów działalności spółki, w tym w szczególności dotyczących zatwierdzania sprawozdań z działalności spółki oraz poszczególnych organów, a także sprawozdań finansowych, udzielania absolutorium, podziału i wypłaty zysków, odwołania lub wyboru członków organów czy wymaganej zgody organów na dokonanie poszczególnych czynności prawnych;
  • bieżące wsparcie prawne lub reprezentacja w toku posiedzeń wspólników, członków zarządu oraz rad nadzorczych lub innych organów spółek;
  • reprezentację przed sądem rejestrowym w postępowaniu o zmianę dokonanych danych spółki oraz przygotowanie towarzyszących dokumentów statystycznych i podatkowych;
  • doradztwo prawne w zakresie konieczności ujawnienia danych spółki w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Czy warto korzystać z usług obsługi prawnej organów statutowych spółek?

Pełnienie funkcji członków organów spółek handlowych często wiąże się z ponoszeniem odpowiedzialności za podejmowane decyzje i dokonywane czynności, dlatego warto zadbać o własne bezpieczeństwo prawne. Aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji i wystrzegać się błędnych decyzji, najlepiej skonsultować się z doświadczonym adwokatem lub radcą prawnym.

Zespół Kancelarii LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje wsparcie prawne w bieżącej działalności jak i doraźną pomoc przy dokonywaniu konkretnych czynności. Na zlecenie naszych Klientów analizujemy dokumenty przygotowane przez Klientów i rekomendujemy wprowadzenie zmian w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesów naszych Klientów lub tworzymy je na podstawie wspólnie dokonanych ustaleń, wskazujemy potencjalne ryzyka związane z podjęciem konkretnych czynności, proponujemy rozwiązania w celu ich wyeliminowania lub zmniejszenia. Nasze doradztwo obejmuje nie tylko zagadnienia prawne, ale także zagadnienia organizacyjne, biznesowe oraz podatkowo prawne. Kiedy to konieczne współpracujemy z doradcami podatkowymi oraz biegłymi rewidentami.