Kancelaria legalna oferta:

Dział spadku i zniesienie współwłasności.

Dział spadku adwokat Wrocław

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie to zespół świetnych prawników specjalizujących się w prowadzeniu spraw o dział spadku we Wrocławiu.

Adwokaci i Radcowie Prawni naszej Kancelarii od wielu lat świadczą kompleksową pomoc prawną Klientom w sprawach o dział spadku.

Nasi prawnicy analizują sytuację prawną Klientów w szerokim kontekście, dobierając rozwiązania, które kompleksowo rozwiążą ich problemy prawne i zabezpieczą interesy na przyszłość.

Sprawa o dział spadku – adwokat Wrocław

Ustalenie kręgu spadkobierców poprzez postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia jest dopiero pierwszym etapem uporządkowania spraw związanych z uzyskanym spadkiem.

Jeżeli spadek dziedziczy więcej niż jedna osoba to między współspadkobiercami powstaje ułamkowa współwłasność każdego ze składników spadku. Aby móc bez przeszkód rozporządzać tymi składnikami należy je w pierwszej kolejności podzielić. Może to nastąpić poprzez zawarcie umowy pisemnej lub notarialnej (jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość). Jest to jednak możliwe wyłącznie, jeżeli pomiędzy spadkobiercami istnieje zgoda co do sposobu podziału spadku.

W razie braku takiej zgody koniecznym będzie wszczęcie przed sądem postępowania o dział spadku. Jest to czasochłonne i bardzo skomplikowane postępowanie.

Bez pomocy dobrego prawnika – specjalisty od spraw o dział spadku, zwyczajnie możesz nie poradzić sobie w jej poprowadzeniu. Ustanowiony przez Ciebie adwokat lub radca prawny z kancelarii LEGALNA zadba o to, aby sąd:

uwzględnił w dziale spadku wszystkie składniki, które należały do spadkodawcy

ustalił prawidłowo ich wartość

przyznał Tobie te składniki, które mają dla Ciebie największe znaczenie

jeżeli to konieczne, rozłożył spłatę pieniężną od Ciebie na rzecz pozostałych spadkobierców na dogodne raty

zabezpieczył odpowiednio spłatę pieniężną Tobie należną

Zniesienie współwłasności – adwokat Wrocław

Współwłasność powstała w wyniku nabycia rzeczy lub nieruchomości w drodze spadkobrania to tylko jeden z rodzajów współwłasności. W praktyce obrotu prawnego występuje szereg dalszych sytuacji, kiedy rzecz lub nieruchomość należy do większej liczby osób. Najczęściej będzie chodzić o podział mieszkania lub podział domu, ale nie tylko.

Każdy ze współwłaścicieli posiada nieograniczone w czasie prawo do żądania zniesienia współwłasności. Wówczas dochodzi do podobnej sytuacji jak w przypadku opisanych wyżej spadkobierców. Jeżeli współwłaściciele są zgodni co do wartości i sposobu podziału rzeczy wspólnej to mogą rzecz tę podzielić bez postępowania sądowego. Jeżeli tego porozumienia pomiędzy nimi nie ma koniecznym będzie wystąpienie z wnioskiem do właściwego sądu.

Jak znieść współwłasność?

Wyróżnić można trzy sposoby zniesienia współwłasności:

fizyczny podział rzeczy wspólnej (jest to sposób preferowany przez ustawodawcę, ale nie zawsze jest możliwy)

przyznanie rzeczy wspólnej jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych

sprzedaż licytacyjna rzeczy wspólnej i podział uzyskanej w ten sposób ceny

Każdy uczestnik postępowania o zniesienie współwłasności (jak również o dział spadku) ma prawo żądać dokonania podziału w ramach jednego z powyższych sposobów. Nasi adwokaci i radcowie prawni z LEGALNA wyjaśnią Tobie wszystkie ważne kwestie i to Ty podejmiesz ostateczną decyzję w jaki sposób podzielić wspólna rzecz.

Ile kosztuje sprawa o dział spadku? Koszty adwokata w sprawie spadkowej

Mówiąc o kosztach sprawy o dział spadku (lub sprawy o zniesienie współwłasności) należy rozróżniać koszty sądowe i koszty zastępstwa prawnego. Opłata sądowa od wniosku o dział spadku wynosi 1000 zł. Do tego najczęściej dochodzą koszty biegłych, którzy muszą ustalić wartość danych składników majątkowych.

Z uwagi na znaczny stopień skomplikowania spraw o dział spadku, a przez to bardzo duży nakład pracy również koszty pomocy prawnej nie są niskie. Mając na uwadze interes naszych Klientów LEGALNA Adwokaci i Radcowie w sprawach o dział spadku lub zniesienie współwłasności oferuje możliwość rozliczenia ryczałtowego lub tzw. SUCCES FEE, a honorarium jest każdorazowo indywidualnie uzgadnianie z Klientem w prosty i jasny sposób. Ustalając wysokość honorarium LEGALNA Adwokaci i Radcowie posiłkuje się rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokatów i radców prawnych.