Kancelaria legalna oferta:

Zatrudnianie cudzoziemców.

Zatrudnianie cudzoziemców

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną związaną z zatrudnianiem cudzoziemców oraz legalizacją ich pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne dla podmiotów zatrudniających obcokrajowców z Unii Europejskiej jak również z innych państw. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców nie tylko z Wrocławia, czy innych części województwa dolnośląskiego, ale i całej Polski.

Jak zatrudnić cudzoziemca?

Z roku na rok rośnie liczba cudzoziemców, którzy poszukują zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach. Pamiętać należy, iż z w zatrudnieniem obcokrajowca wiąże się szereg formalności i warunków, których trzeba dopełnić, aby jego zatrudnienie było zgodne z prawem, co z kolei wymaga dobrej znajomości przepisów regulujących te zagadnienia. Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie wspiera zarówno obcokrajowców jak i przedsiębiorców, którzy chcą podjąć współpracę z cudzoziemcem. Nasza oferta skierowana jest do podmiotów, które dopiero zamierzają zatrudnić cudzoziemców w swojej firmie oraz takich które chcą przedłużyć zezwolenie na pracę i pobyt obecnym pracownikom, jak również do cudzoziemców chcących podjąć naukę, starających się znaleźć zatrudnienie, jak i zamieszkać w Polsce.

Co oferujemy pracodawcom?

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną dla pracodawców, którzy dopiero zamierzają ubiegać się o zatrudnienie cudzoziemców, jak i tych, którzy chcieliby przedłużyć już trwającą współpracę. Wspieramy zarówno w sprawach związanych z legalizacją zatrudnienia jak i pobytu, oferując w szczególności:

 • dokonanie weryfikacji aktualnego statusu cudzoziemca;
 • doradztwo w wyborze właściwej procedury i odpowiedniego rodzaju zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt;
 • sporządzenie i skompletowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej w procedurach legalizacyjnych,
 • reprezentację pracodawcy oraz cudzoziemca w postępowaniach administracyjnych o wydanie niezbędnych zaświadczeń, zgód i pozwoleń;
 • dokonanie rejestracji oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi;
 • uzyskanie wszystkich rodzajów zezwoleń na pracę;
 • uzyskanie wszystkich rodzajów zezwoleń pobytowych;
 • pomoc w procedurze wizowej;
 • doradztwo w zakresie delegowania pracowników do krajów Unii Europejskiej, jak również do innych państw;
 • przygotowanie dokumentacji indywidualnej związanej ze stosunkiem pracy;
 • doradztwo prawno-podatkowe.

Co oferujemy cudzoziemcom?

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną dla cudzoziemców, którzy dopiero zamierzają przyjechać do Polski jak i tych, którzy przebywają w Polsce i chcieliby podjąć pracę lub przedłużyć swój pobyt. Wspieramy zarówno w sprawach związanych z legalizacją zatrudnienia jak i pobytu, oferując w szczególności:

 • doradztwo w wyborze właściwej procedury i odpowiedniego rodzaju zezwolenia na pobyt;
 • sporządzenie i skompletowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej w procedurach legalizacyjnych;
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych o wydanie niezbędnych zaświadczeń, zgód i pozwoleń;
 • uzyskanie wszystkich rodzajów zezwoleń na pracę;
 • uzyskanie wszystkich rodzajów zezwoleń pobytowych;
 • pomoc w procedurze wizowej;
 • reprezentację w sprawach o zameldowanie oraz o nadanie numeru PESEL i NIP;
 • doradztwo w wyborze właściwej formy oraz pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej;
 • doradztwo i reprezentacja przy zakupie nieruchomości w Polsce;
 • doradztwo prawno-podatkowe.

Jakie są korzyści profesjonalnego doradztwa prawnego w sprawach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców?

Zatrudnianie cudzoziemców wiąże się z szeregiem obowiązków leżących po stronie pracodawcy oraz z koniecznością uzyskania licznych zaświadczeń, zezwoleń i decyzji. Za nielegalne powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy grozi grzywna w wysokości nawet 30.000 zł. Dla bytu wykroczenia nie ma znaczenia podstawa wykonywania pracy przez cudzoziemca, a w szczególności, czy łączy go z powierzającym stosunek pracy czy stosunek cywilnoprawny.

Naszym Klientom dajemy pewność, że zatrudnienie przez nich cudzoziemców jest zgodne z przepisami prawa.

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną związaną z zatrudnieniem cudzoziemców. Dla naszych Klientów przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty i reprezentujemy ich przed odpowiednimi organami. Zawsze indywidulanie podchodzimy do sprawy. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam na analizę każdego zatrudnienia zarówno w płaszczyźnie administracyjnoprawnej jak i w płaszczyźnie prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Kiedy to konieczne współpracujemy z doradcami podatkowymi oraz tłumaczami przysięgłymi języków obcych.