Kancelaria legalna oferta:

Prawo budowlane i nieruchomości.

Prawo budowlane i nieruchomości kancelaria prawna Wrocław i okolice.

Opinie klientów

Po wielu miesiącach sporu z deweloperem odzyskaliśmy z żoną koszty naprawy dachu. Gdyby nie zaangażowanie Pana mecenasa Tomasza pewnie nie byłoby to możliwe.

Jacek

Od wielu lat Kancelaria obsługuje naszą rodzinną spółkę. Dzięki bieżącej pomocy w przygotowywaniu umów i rozwiązywaniu problemów prawnych mogliśmy skupić się na rozwoju firmy.

Tomek

Bardzo rzetelni prawnicy z olbrzymią wiedzą i przede wszystkim rozumiejący biznes. Jestem bardzo zadowolony ze stałej współpracy z tą kancelaria.

Andrzej

Prawo budowlane i nieruchomości - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Czy zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego jest obowiązkowe?
Tak, zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego jest obowiązkowe i należy je złożyć w odpowiednim urzędzie gminy przed rozpoczęciem prac budowlanych.
Jakie dokumenty są potrzebne do zakupu nieruchomości?
Do zakupu nieruchomości potrzebne są następujące dokumenty: umowa przedwstępna, akt notarialny, księga wieczysta, mapa do celów projektowych, decyzja o warunkach zabudowy lub pozwolenie na budowę, oświadczenie o braku obciążeń nieruchomości oraz dokumenty potwierdzające tożsamość kupującego i sprzedającego.
Czy każda nieruchomość musi mieć numer ewidencyjny?
Tak, każda nieruchomość w Polsce musi mieć numer ewidencyjny, który jest przydzielany przez odpowiedni urząd gminy. Numer ewidencyjny jest potrzebny m.in. do zarejestrowania nieruchomości w księdze wieczystej oraz do celów podatkowych.
Czy zgłoszenie budowy garażu jest obowiązkowe?
Tak, zgłoszenie budowy garażu jest obowiązkowe i należy je złożyć w odpowiednim urzędzie gminy przed rozpoczęciem prac budowlanych. W przypadku garażu, jeśli jest on przyziemny i ma powierzchnię do 35 m², to wystarczy złożyć zgłoszenie. Jeśli jest on wyższy lub ma większą powierzchnię, to należy uzyskać pozwolenie na budowę.
Czy właściciel nieruchomości może samodzielnie wykonać prace budowlane?
Tak, właściciel nieruchomości może samodzielnie wykonać prace budowlane, jeśli są one proste i nie wymagają specjalistycznej wiedzy budowlanej. Jeśli jednak prace są bardziej skomplikowane lub wymagają stosowania specjalistycznych technologii, to wymagane jest posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych lub zatrudnienie osoby posiadającej takie uprawnienia.
Czy zakup nieruchomości z rynku wtórnego jest bardziej opłacalny niż zakup działki budowlanej i budowa nowego domu?
To zależy od wielu czynników, takich jak cena nieruchomości, koszty budowy, lokalizacja itp. Zazwyczaj zakup gotowej nieruchomości jest bardziej opłacalny, ponieważ pozwala uniknąć kosztów związanych z budową, takich jak np. koszty projektu, pozwolenia na budowę, materiały budowlane itp. Jednak w przypadku, gdy ceny nieruchomości są bardzo wysokie lub gdy chcemy mieć pełną dowolność w projekcie domu, lepszym rozwiązaniem może być zakup działki i budowa nowego domu.

PRAWO BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa budowlanego i prawa nieruchomości. Jesteśmy wrocławską kancelarią prawną, ukierunkowaną na obsługę klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, zaangażowanych w prowadzenie działalności gospodarczej związanej z procesem budowlanym oraz rynkiem nieruchomości. 

Kancelaria prawa budowlanego Wrocław

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje usługi polegające na kompleksowym wsparciu prawnym wszystkich uczestników procesu budowlanego. Doradzamy w szczególności inwestorom prywatnym i publicznym, deweloperom, a także generalnym wykonawcom i podwykonawcom. Pomagamy naszym Klientom na każdym etapie procesu budowlanego, a nawet jeszcze przed rozpoczęciem jego realizacji, aż do końcowego rozliczenia inwestycji. Pomagamy w prawidłowym sporządzaniu i negocjowaniu kontraktów budowlanych, wspieramy w postępowaniach administracyjnych, reprezentujemy w sporach sądowych i pozasądowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz obecności na rynku jesteśmy w stanie zaproponować naszym Klientom praktyczne i bezpieczne rozwiązania. 

Doradzamy Naszym Klientom w toku zawierania oraz wykonywania umów o roboty budowlane, a także w sprawach powstałych na tle sporów wynikających z zawartych już umów, oferując w szczególności: 

 • kompleksowe doradztwo na etapie przygotowania i opracowania koncepcji inwestycji budowlanej, w celu określenia istniejących jak i potencjalnych ryzyk związanych z planowanym przedsięwzięciem, w sposób umożlwiający naszym Klientom podjęcie świadomej decyzji biznesowej
 • bieżące wsparcie prawne oraz reprezentację w toku negocjacji prowadzących do zawarcia umowy o roboty budowlane
 • analizę lub sporządzanie projektów umów o roboty budowlane na podstawie dokonanych uzgodnień
 • bieżące wsparcie prawne oraz reprezentację w zakresie współpracy w sprawach dotyczących realizowanego przedsięwzięcia
 • bieżące wsparcie prawne oraz reprezentację w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową o roboty budowlane.

Opiniowanie umów deweloperskich – kancelaria Wrocław

Klientom indywidualnym świadczymy pomoc w zakresie oceny prawnej zawieranych umów deweloperskich oraz umów sprzedaży nieruchomości. Kompleksowo opiniujemy projekty aktów notarialnych, w tym w szczególności umów deweloperskich, dając rekomendacje do ich zawarcia lub wynegocjowania zmian.

W umowie deweloperskiej powinny zostać zapisane wszystkie kwestie istotne z punktu widzenia obu stron zawieranej umowy dotyczące w szczególności wymogów jakie spełniać ma nieruchomość stanowiąca przedmiot zawieranej umowy oraz określenie praw i obowiązków stron zawieranej umowy. 

Kupujący powinien zwrócić uwagę przede wszystkim na stan prawny i faktyczny nieruchomości, w tym w szczególności na ustanowione na niej obciążania, sposób zabezpieczenia wpłacanej przez niego ceny nabycia nieruchomości, a także na możliwe konsekwencje prawne niewywiązania lub nienależytego wywiązania się z zawartej umowy przez dewelopera czy też przez samego kupującego.

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje pomoc i profesjonalne doradztwo na etapie zawierania umowy deweloperskiej, a także na wypadek niewywiązania lub nienależytego wywiązania się z zawartej umowy przez dewelopera czy też przez samego kupującego. Mamy bogate doświadczenie w analizie zapisów tego rodzaju umów, a także w prowadzeniu sporów powstałych na tle już zawartych kontraktów. Działamy kompleksowo oferując naszym Klientom aktywne wsparcie w negocjacjach z deweloperem. Podejmujemy wszelkie możliwe działania w celu umożliwienia naszym Klientom podjęcia decyzji z pełną świadomością wszelkich jej konsekwencji. Zabezpieczamy interesy naszych Klientów, doradzając przeprowadzenie transakcji zakupu nieruchomości w sposób bezpieczny i korzystny dla naszych Klientów

Obsługa prawna deweloperów – kancelaria Wrocław

Naszą ofertę pomocy prawnej kierujemy bezpośrednio do deweloperów. Świadczone przez naszą wrocławską kancelarię usługi prawne obejmują w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych i bieżąca obsługa prawna inwestycji w trakcie planowania i realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego
 • założenie spółki celowej dla prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego
 • analizę i weryfikację stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przeznaczonej dla realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego
 • wsparcie w uzyskiwaniu finansowania dla przedsięwzięcia deweloperskiego
 • opiniowanie i sporządzanie umów z generalnymi wykonawcami oraz podwykonawcami, w tym umów o prace projektowe, umów o roboty budowlanego, umów o zastępstwo inwestycyjne oraz umów o nadzór autorski
 • przygotowanie analiz i opinii prawnych, w tym w szczególności z zakresu ustawy deweloperskiej;
 • opiniowanie i sporządzanie umów rezerwacyjnych, umów deweloperskich, umów przedwstępnych oraz umów o przeniesienie własności, w tym badanie zgodności ich zapisów z prawem oraz pod kątem występowania zapisów mogących stanowić niedozwolone postanowienia umowne
 • ocenę prawną zawieranych transakcji i wsparcie przy ich realizacji
 • udział w negocjacjach i mediacjach
 • opracowywanie pism kierowanych do klientów oraz kontrahentów
 • opracowanie procedur dotyczących obsługi zgłoszeń reklamacyjnych
 • reprezentowanie przed sądami i organami administracji oraz opracowywanie pism procesowych.

Pozwolenia na budowę doradztwo prawne Wrocław

Nasza wrocławska Kancelaria prawna LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje pomoc prawną dla przedsiębiorców oraz osób prywatnych na każdym etapie postępowań o uzyskanie pozwolenia na budowę. Oferujemy wsparcie w wypełnianiu niezbędnych dokumentów i wniosków, reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji publicznej, udzielamy porad prawnych i pomagamy w rozstrzyganiu ewentualnych sporów.

W ramach usługi doradztwa w postępowaniach administracyjnych o wydanie wymaganych prawem pozwoleń budowlanych oferujemy naszym Klientom w szczególności:

 • kompleksowe doradztwo na etapie poszukiwania i wyboru najlepszej lokalizacji pod inwestycję, obejmujące analizę i weryfikację stanu prawnego nieruchomości przeznaczonej dla jej realizacji
 • kompleksowe doradztwo na etapie przygotowania i opracowania modelu oraz harmonogramu inwestycji
 • analizę i doradztwo przy sporządzaniu dokumentacji budowlanej koniecznej do wystąpienia o wydanie wymaganych prawem pozwoleń budowlanych
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed organami administracji architektoniczno-budowlanej we wszystkich instancjach, a także przed sądami administracyjnymi w sprawach wszelkiego rodzaju zezwoleń i decyzji, w tym decyzji o warunkach zabudowy czy zgodności planowanej inwestycji z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenia na budowę
 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień na każdym etapie procesu o wydanie wymaganych prawem pozwoleń budowlanych.