Kancelaria legalna oferta:

Przekształcanie spółek.

Przekształcanie spółek

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną przy procesach przekształcania spółek handlowych. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców nie tylko z Wrocławia, czy innych części województwa dolnośląskiego, ale i całej Polski.

Na czym polega przekształcenie spółki handlowej?

Przekształcenie spółki polega na zmianie formy prawnej prowadzonej spółki przekształcanej przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości prawnej takiego podmiotu. Z prawnego punktu widzenia przekształcenie nie powoduje powstania nowego podmiotu, a skutkuje jedynie zmianą dotychczasowej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka przekształcana i spółka przekształcona zachowują tożsamość podmiotową. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Co do zasady spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem. Wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Powodów do przekształcenia spółki może być wiele. Najczęściej jednak przekształcenie służy dostosowaniu formy prawnej prowadzonej działalności do aktualnych warunków rynkowych i biznesowych.

Co do zasady przekształceniu mogą podlegać wszystkie rodzaje spółek handlowych (zarówno osobowe tj. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, jak i kapitałowe tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz spółki akcyjne), a także spółki cywilne. Nie może być jednak przekształcana spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości. Nie można również pominąć, że przekształceniu może ulec także jednoosobowa działalność gospodarcza, jednakże przekształcenia takiego podmiotu można dokonać wyłącznie poprzez przekształcenie w jednoosobową spółkę kapitałową.

Jakie usługi oferujemy w procesie przekształcenia spółki handlowej?

Doradzamy Naszym Klientom w toku procesów zmierzających do przekształcenia formy prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Realizujemy projekty we wszystkich dopuszczalnych rodzajach przekształceń, oferując w szczególności:

  • dokonanie analizy i oceny prawnej aktualnej sytuacji prawnej i faktycznej spółki przekształcanej, w szczególności w celu określenia istniejących jak i potencjalnych ryzyk związanych z planowanym przekształceniem, w sposób umożlwiający naszym Klientom podjęcie świadomej decyzji biznesowej;
  • kompleksowe doradztwo na etapie przygotowania i opracowania modelu oraz harmonogramu przekształcenia;
  • sporządzanie oraz opiniowanie dokumentacji przekształceniowej, w tym w szczególności planu przekształcenia, projektów uchwał wspólników, projektu umowy spółki przekształconej;
  • reprezentację w toku postępowań rejestrowych;
  • kompleksowe doradztwo w procesie dostosowania struktury działalności przedsiębiorstwa po przeprowadzeniu przekształcenia.

Jakie są korzyści profesjonalnego doradztwa w procesie przekształcenia spółki handlowej?

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje pomoc i profesjonalne doradztwo na każdym etapie tego rodzaju projektu. Mamy bogate doświadczenie w obsłudze procesu przekształcenia spółek handlowych, spółek cywilnych jak i jednoosobowych działalności gospodarczych. Działamy kompleksowo oferując naszym Klientom koordynację całego procesu przekształcenia od doradztwa na etapie przygotowania i opracowania samej koncepcji procesu, po jego realizację oraz wdrożenie.

Wiemy, że przeprowadzenie procesu przekształcenia to często jedna z najważniejszych decyzji biznesowych podejmowanych przez naszych Klientów, wobec czego podejmujemy wszelkie możliwe działania w celu umożliwienia im podjęcia tej decyzji z pełną świadomością wszelkich konsekwencji.

Zabezpieczamy interesy naszych Klientów, doradzając przeprowadzenie procesu przekształcenia w sposób optymalny i korzystny dla naszych Klientów. W swoich działaniach zawsze uwzględniamy zasady rynku na jakich działają nasi Klienci. Proces przekształcenia rozpoczynamy zawsze od szczegółowego rozpoznania potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

Nasze doradztwo obejmuje nie tylko zagadnienia prawne, ale także zagadnienia organizacyjne, biznesowe oraz podatkowo prawne. Kiedy to konieczne współpracujemy z doradami podatkowymi oraz biegłymi rewidentami. Przy wsparciu ekspertów podatkowych tworzymy optymalną koncepcję podatkową procesu przekształcenia jak i funkcjonowania przedsiębiorstwa po jego przeprowadzeniu.