Kancelaria legalna oferta:

Prawo karne.

Prawo karne kancelaria prawna Wrocław i okolice.

Opinie klientów

Po wielu miesiącach sporu z deweloperem odzyskaliśmy z żoną koszty naprawy dachu. Gdyby nie zaangażowanie Pana mecenasa Tomasza pewnie nie byłoby to możliwe.

Jacek

Od wielu lat Kancelaria obsługuje naszą rodzinną spółkę. Dzięki bieżącej pomocy w przygotowywaniu umów i rozwiązywaniu problemów prawnych mogliśmy skupić się na rozwoju firmy.

Tomek

Bardzo rzetelni prawnicy z olbrzymią wiedzą i przede wszystkim rozumiejący biznes. Jestem bardzo zadowolony ze stałej współpracy z tą kancelaria.

Andrzej

Prawo karne - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Czym jest przestępstwo i jaki jest rodzaj kary za przestępstwo?
Przestępstwo to czyn zabroniony przez prawo karne, za które grozi kara pozbawienia wolności, grzywny, ograniczenia wolności lub inna kara, określona w kodeksie karnym. Rodzaj kary za przestępstwo zależy od stopnia społecznej szkodliwości czynu oraz od okoliczności, w jakich został on popełniony.
Kiedy można być posądzonym o popełnienie przestępstwa?
Można być posądzonym o popełnienie przestępstwa, gdy zostaną zebrane dowody sugerujące, że dana osoba mogła popełnić przestępstwo. Posądzenie o przestępstwo nie jest jednoznaczne z jego popełnieniem i ostateczna decyzja o winie spoczywa na sądzie.
Czym różni się przestępstwo skarbowe od innych przestępstw?
Przestępstwa skarbowe to przestępstwa związane z naruszeniem przepisów dotyczących podatków i opłat oraz z nielegalnym obrotem środkami pieniężnymi. Przestępstwa te różnią się od innych przestępstw przede wszystkim swoim przedmiotem, ponieważ dotyczą one finanse publiczne i bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Często są one ścigane z urzędu i mogą być popełniane przez osoby prywatne lub przedsiębiorstwa.
Czy wszystkie przestępstwa są ścigane z urzędu?
Nie, nie wszystkie przestępstwa są ścigane z urzędu. W Polsce istnieją także tzw. przestępstwa skierowane, czyli takie, które można popełnić wyłącznie w stosunku do konkretnej osoby lub grupy osób. Przykłady takich przestępstw to np. znęcanie się nad rodziną, zgwałcenie, czy zamach na życie.
Czy osoba niepełnoletnia może być skazana za popełnienie przestępstwa?
Tak, osoba niepełnoletnia może być skazana za popełnienie przestępstwa, jeśli została uznana za winną przez sąd. W przypadku osób niepełnoletnich stosuje się jednak inne przepisy niż w przypadku osób pełnoletnich, takie jak np. mniej surowe kary lub możliwość orzekania środków wychowawczych zamiast kar pozbawienia wolności.
Co to jest kodeks karny i jakie przestępstwa zawiera?
Kodeks karny to ustawa, która określa rodzaje przestępstw oraz zasady ich karania. Kodeks karny dzieli się na dwie części: ogólną i szczególną. Część ogólna zawiera ogólne zasady postępowania karnego oraz ogólne definicje przestępstw, natomiast część szczególna opisuje konkretne rodzaje przestępstw i kary za nie przewidziane.

SPRAWY KARNE ADWOKAT WROCŁAW

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową obronę w postępowaniach karnych na każdy etapie – od postępowania przygotowawczego w prokuraturze, przez postępowanie sądowe aż do ewentualnego postępowania wykonawczego. Pomoc prawną świadczymy zarówno we Wrocławiu jak i na terenie całego kraju. W sprawach karnych reprezentujemy także interesy pokrzywdzonych.

Obrona w sprawach karnych adwokat Wrocław?

Naszych klientów bronimy we wszystkich rodzajach spraw karnych, a do najważniejszych należą:

 • obrona w sprawach o jazdę pod wpływem alkoholu
 • obrona w sprawach o posiadanie i handel narkotykami
 • obrona w sprawach o spowodowanie wypadku komunikacyjnego
 • obrona sprawach o pobicie i rozbój
 • obrona sprawach o kradzież lub kradzież z włamaniem
 • obrona sprawach o oszustwa i wyłudzenia kredytów 
 • obrona sprawach o pokrzywdzenie wierzycieli
 • obrona sprawach o fałszerstwo i poświadczenia nieprawdy
 • obrona sprawach o naruszenie praw pracowniczych
 • obrona sprawach o złamanie zakazu prowadzenia pojazdów
 • obrona sprawach o znieważenie i zniesławienie 

Osobno wskazać można także sprawy karne gospodarcze oraz sprawy karne skarbowe:

 • obrona w sprawach o oszustwo (art. 286 k.k.)
 • obrona w sprawach o wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym (art. 296 k.k.)
 • obrona w sprawach o korupcję menadżerską (art. 296a k.k.)
 • obrona w sprawach o wyłudzie kredytu (art. 297 k.k.)
 • obrona w sprawach o pranie pieniędzy (art. 299 k.k.)
 • obrona w sprawach o pokrzywdzenie wierzycieli (art. 300, 301, 302 k.k.)
 • obrona w sprawach o oszustwa podatkowe (art. 56 k.k.s.)
 • obrona w sprawach o nieprawidłowe wystawienie faktur (art. 62 k.k.s.)
 • obrona w sprawach o wyłudzenia VAT (tzw. zbrodnie VATowskie art. 271a i 277a k.k.)

Tymczasowy areszt adwokat Wrocław

Wrocławscy adwokaci z Kancelarii LEGALNA, jako specjaliści z prawa karnego, świadczą pomoc prawną już od chwili zatrzymania.

Jeżeli bliska Ci osoba:

 • została zatrzymana przez Policję lub inne służby (CBA, ABW, CBŚP)
 • wydane zostało wobec niej postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania
 • przebywa w areszcie śledczym
 • chce opuścić areszt za poręczeniem majątkowym lub zamienić go na dozór Policji

niezwłocznie zgłoś się do nas, a nasi adwokaci udzielą Ci kompleksowej informacji o tym jak dalej postępować i zapewnią fachową pomoc prawną osobie zatrzymanej lub tymczasowo aresztowanej. 

Adwokat z Wrocławia do sprawy karnej wykonawczej 

Nasi adwokaci – specjaliści od spraw karnych wykonawczych podejmą się obrony we wszystkich sprawach na etapie wykonywania zapadłego wyroku.

Adwokaci z LEGALNEJ posiadają bogate doświadczenie m.in.:

 • jako obrońcy w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • jako obrońcy w sprawach o wydanie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE)
 • jako obrońcy w sprawach o ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
 • jako obrońcy w sprawach o skrócenie czasu trwania zakazu prowadzenia pojazdów lub zmiany formy wykonywania tego zakazu na tzw. blokadę alkoholową
 • jako obrońcy w sprawach o wydanie wyroku łącznego

Adwokat dla pokrzywdzonego w sprawie karnej 

Jeżeli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem niezwłocznie skontaktuj się z kancelarią LEGALNA Adwokaci i Radcowie. Nasi adwokaci niezwłocznie przeanalizują Twoją sprawę i powiedzą jakie dalsze kroki należy podjąć. Pamiętaj, że Twoje pierwsze działania mogą zaważyć na losach całego postępowania. To czy złożysz odpowiedniej treści zawiadomienie do prokuratury lub na policję oraz czy należycie zabezpieczysz dowody zadecyduje czy sprawcę przestępstwa uda się złapać, oskarżyć, skazać i zmusić do naprawienia wyrządzonej Tobie szkody. 

Nasi adwokaci – specjaliści od spraw karnych reprezentują pokrzywdzonych we wszystkich sprawach z kodeksu karnego oraz innych ustaw. 

Adwokaci z LEGALNEJ posiadają bogate doświadczenie jako pełnomocnicy pokrzywdzonych m.in.:

 • w sprawach o znieważenie i zniesławienie 
 • w sprawach o naruszenie nietykalności cielesnej
 • w sprawach o oszustwo
 • w sprawach wypadków komunikacyjnych
 • w sprawach o pobicie i rozbój
 • w sprawach o kradzież lub kradzież z włamaniem
 • w sprawach o pokrzywdzenie wierzycieli
 • w sprawach o naruszenie praw pracowniczych

Adwokat od spraw prowadzenia pod wpływem alkoholu we Wrocławiu

W sprawach o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu sprawca najczęściej zatrzymywany jest na gorącym uczynku. Bardzo ważne jest, aby ustanowić dla niego obrońcę niezwłocznie, tak aby adwokat mógł wziąć udział w pierwszym przesłuchaniu w charakterze podejrzanego, co najczęściej ma miejsce na drugi dzień od zatrzymania. 

W sytuacji, kiedy po zatrzymaniu na gorącym uczynku sprawca zostaje zwolniony, a jego przesłuchanie będzie przeprowadzone w kolejnych dniach bardzo ważne jest, aby skontaktować się z adwokatem, który będzie mógł odpowiednio przygotować Klienta do czynności przesłuchania. 

Pomoc prawna świadczona przez adwokata od spraw karnych rozpoczyna się już na etapie postępowania przygotowawczego Wtedy gromadzone są najważniejsze dowody w sprawie, które zostaną później wykorzystane przed sądem. Już wówczas konieczne jest zasięgnięcie porady adwokata od spraw karnych, aby przygotować prawidłową linię obrony i zwiększyć Twoje szanse na uniewinnienie.