Kancelaria legalna oferta:

Skarga pauliańska.

Skarga pauliańska adwokat Wrocław

LEGALNA Adwokaci i Radcowie to kancelaria prawna z Wrocławia, która kompleksowo dba o interesy swoich Klientów. Korzystając z wieloletniej praktyki i doświadczenia dobierami narzędzia prawne, które maksymalizują szanse na uzyskanie przez naszych Klientów należnych im roszczeń. Jednym z takich narzędzi jest właśnie tytułowa skarga pauliańska.

Czym właściwe jest i kiedy warto z tej instytucji skorzystać? Skarga pauliańska jest to specyficzne powództwo, które wytacza się przeciwko osobie, na rzecz której nasz dłużnik potocznie mówiąc „przepisał majątek”. Jeżeli w toku prowadzonej egzekucji na nasz wniosek komornik ustali, że dłużnik co prawda nie posiada majątku, ale w ciągu ostatnich pięciu lat taki majątek komuś darował lub sprzedał poniżej jego rynkowej wartości, proponujemy sporządzenie i wniesienie powództwa o ustalenie, że czynność mocą, której dłużnik przeniósł własność tego składnika majątkowego, jest bezskuteczna wobec wierzyciela, co otwiera drogę do skutecznej egzekucji.

Nasi wrocławscy adwokaci posiadają bardzo bogate doświadczenie w prowadzenie spraw ze skargi pauliańskiej. W sprawach tego rodzaju reprezentujemy zarówno powodów jak i pozwanych. Często bowiem zdarza się, że wierzyciel błędnie wyobraża sobie, że jego dłużnik jest w zmowie z osobą trzecią, która nabyła od niego np. nieruchomość. W takiej sytuacji pomagamy wykazać, że nasz Klient został niesłusznie pozwany, albowiem w dobrej wierze jedynie nabył daną rzecz i nie działał w celu pokrzywdzenia najczęściej nieznanego jemu wierzyciela.

Jak przygotować pozew ze skargi pauliańskiej?

Powództwo ze skargi pauliańskiej jest jednym z bardziej skomplikowanych pism procesowych jakie w praktyce się sporządza. Na powodzie bowiem ciąży obowiązek wykazania szeregu okoliczności. Są to m.in.:

 • Wykazanie, że czynność prawna została dokonana z pokrzywdzeniem wierzyciela;
 • Wykazanie, że dłużnik uzyskał korzyść majątkową wskutek dokonanej czynności;
 • Wykazanie, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela;
 • Wykazanie, że osoba trzecia (pozwany o działaniu dłużnika z taką świadomością wiedziała
 • Nasi adwokaci i radcy prawni z Wrocławia nie tylko napiszą i złożą pozew odpowiadający warunkom formalnym, ale także uzyskają dla Ciebie:
 • zabezpieczenie roszczenia
 • natychmiastową wykonalność nieprawomocnego wyroku
 • zwrot poniesionych kosztów procesu
 • zwolnienie z kosztów procesu, jeżeli Twoja sytuacja finansową tego wymaga
 • Nasi wrocławscy prawnicy analizują sytuację prawną Klientów w szerokim kontekście, dobierając rozwiązania, które kompleksowo rozwiążą ich problemy prawne i zabezpieczą interesy na przyszłość.
 • Umów się na spotkanie z naszymi wrocławskimi prawnikami i poznaj odpowiedź na pytanie:
 • co zrobić, aby wygrać w sądzie sprawę ze skargi pauliańskiej
 • jaka jest opłata od pozwu ze skargi pauliańskiej
 • do którego sądu wnieść pozew ze skargi pauliańskiej
 • jaki jest termin do wniesienia pozwu ze skargi pauliańskiej
 • ile trwa sprawa sądowa
 • jakie mogą powstać koszty i kto je poniesie w sprawie ze skargi pauliańskiej.

Pamiętaj, że termin na wniesienie powództwa ze skargi pauliańskiej wynosi 5 lat licząc od dnia, w którym doszło do zbycia majątku przez dłużnika na rzecz osoby trzeciej. Termin jest tzw. terminem zawitym, co oznacza, że nie jest możliwym jego przywrócenie pod żadnym warunkiem. Dlatego rekomenduje nie zwlekać i niezwłocznie zlecić co najmniej analizę czy w danej sprawie warto skorzystać z tej instytucji prawnej.