Kancelaria legalna oferta:

Najem i dzierżawa nieruchomości.

Umowa najmu prawnik Wrocław

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną polegającą na sporządzaniu oraz opiniowaniu projektów umów najmu oraz umów dzierżawy wraz z prowadzeniem procesu negocjacji zmierzających do ich zawarcia oraz prawidłowego wykonania. Świadczymy usługi zarówno na rzecz wynajmujących jak i najemców. Świadczymy usługi na rzecz podmiotów nie tylko z Wrocławia, czy innych części województwa dolnośląskiego, ale i całej Polski.

Nasi wrocławscy prawnicy analizują sytuację prawną Klientów w szerokim kontekście, dobierając rozwiązania, które kompleksowo rozwiążą ich problemy prawne i zabezpieczą interesy na przyszłość.

Umowa najmu lokalu – jakie rodzaju umowę zawrzeć?

Wynajmujący ale i potencjalni najemcy przede wszystkim powinni poznać różnice jakie występują pomiędzy umowami najmu. Wbrew pozorom bowiem nie każda umowa najmu – pomimo pozornie takiej samej nazwy – rodzi te same zobowiązania.

Sprawa jest prosta jeżeli przedmiotem umowy jest lokal użytkowy. Wówczas wynajmujący i najemca, którzy są przedsiębiorcami zawierają umowę najmu podlegającą regulacjom kodeksu cywilnego (art. 680 i następne). Poza paroma wyjątkami strony mogą ukształtować wzajemne stosunki w zasadzie dowolnie. Podobnie rzecz ma się w przypadku umów dzierżawy. Zasadniczo umowy te różnią się charakterem wynajmowanej nieruchomości. Dzierżawi się nieruchomość, która jest zdolna do generowania pożytków, co w praktyce najczęściej kojarzy się z nieruchomością rolną.

Zupełnie inaczej rzecz ma się w przypadku wynajmowania lokalu mieszkalnego. Wszystko dlatego, że tego rodzaju stosunek prawny, jeżeli nawiązywany jest z osobą fizyczną, której celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, podlega przepisom ustawy o ochronie praw lokatorów, która to ustawa zawiera szereg bezwzględnie wiążących przepisów, z reguły niekorzystnych dla wynajmujących. W szczególności w daleko idącym stopniu chroni najemców przed wypowiedzeniem im umowy. Problem dla wynajmującego jest mniejszy jeżeli zawrze umowę na czas określony. Wówczas po upływie okresu na jaki umowa została zawarta najemca powinien się wyprowadzić. W praktyce jednak, w razie braku woli najemcy do wyprowadzenia się, wynajmujący zmuszony jest wszczynać proces eksmisyjny, który najczęściej jest długotrwały.

Jak się zabezpieczyć przed najemcą, który nie płaci i nie chce się wyprowadzić? Rozwiązaniem – oczywiście niedoskonałym – może być umowa tzw. najmu okazjonalnego.

Najem okazjonalny – zasady zawierania umowy najmu okazjonalnego lokalu.

Kancelaria Legalna Adwokaci i Radcowie przygotowuje swoim Klientom umowy najmu okazjonalnego dbając o to, aby były ważne i skuteczne, tak aby chronić wynajmujących przed nieuczciwymi najemcami.

Jeśli chodzi o specjalny tryb wynajmu nieruchomości, jakim jest najem okazjonalny, to został on wprowadzony do porządku prawnego ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów. Tryb najmu okazjonalnego zobowiązuje najemców do wyrażenia zgody na dobrowolne poddanie się egzekucji (eksmisji). W praktyce oznacza to, że po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy właściciel mieszkania może – w razie problemów związanych z opuszczeniem lokalu przez najemców – rozpocząć postępowanie egzekucyjne. 

Jeśli chodzi o umowę najmu okazjonalnego – załączniki, które koniecznie należy dołączyć do umowy, to:

  • sporządzone przed notariuszem oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz zobowiązanie do opuszczenie i opróżnienia wynajmowanego lokalu po wygaśnięciu umowy;
  • oświadczenie najemcy, w którym informuje on, do którego lokalu będzie mógł przeprowadzić się po opuszczeniu wynajmowanej nieruchomości;
  • oświadczenie właściciela mieszkania wskazanego przez najemcę, w którym zgadza się on na to, by najemca zamieszkał w jego lokalu w przypadku wykonania egzekucji.

Najem okazjonalny przysługuje wyłącznie właścicielom lokali służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Oznacza to, że z takiej możliwości nie mogą skorzystać właściciele lokali usługowych. Na zasadach najmu okazjonalnego niemożliwy jest również podnajem nieruchomości lub jej części.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

  • jakie warunki musi spełniać umowa najmu okazjonalnego
  • kiedy możesz wypowiedzieć umowę najmu
  • czy wynajmujący miał prawo wypowiedzieć Tobie umowę najmu
  • jak skutecznie doprowadzić do eksmisji najemcy
  • jak uzyskać odszkodowanie za bezumowne korzystanie przez najemcę z lokalu po zakończonym stosunku najmu