Kancelaria legalna oferta:

Intercyza i podział majątku.

Podział majątku adwokat Wrocław

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie to zespół świetnych prawników specjalizujących się w prowadzeniu spraw o podział majątku we Wrocławiu. Pomoc prawną świadczymy zarówno we Wrocławiu jak i na terenie całego kraju.

Adwokaci i Radcowie Prawni naszej Kancelarii od wielu lat świadczą kompleksową pomoc prawną Klientom w zakresie uporządkowania spraw majątkowych, w tym o ustanowienie rozdzielności majątkowej oraz podziału majątku małżeńskiego. Prowadzimy postępowania o podział majątku zarówno przed uzyskaniem rozwodu jak i po jego orzeczeniu.

Nasi prawnicy analizują sytuację prawną Klientów w szerokim kontekście, dobierając rozwiązania, które kompleksową rozwiążą ich problemy prawne i zabezpieczą interesy na przyszłość.

Intercyza – małżeńskie umowy majątkowe

Nie zawsze konieczność zmiany obowiązującego majątkowego ustroju małżeńskiego wynika z faktu pogorszenia się relacji małżeńskich. Czasem warto rozważyć zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej, zwanej potocznie intercyzą, z uwagi na finansowe korzyści z takiego rozwiązania płynące.

LEGALNA Adwokaci i Radcowie przeanalizuje Twoją sytuację i doradzi optymalne rozwiązanie. Przygotujemy odpowiednie, indywidualnie dopasowane do Twoich potrzeb umowy.

W ramach świadczonych usług przygotujemy umowę majątkową która:

 • ustanowi rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami
 • rozszerzy wspólność majątkową o składniki majątkowe jednego z małżonków
 • ograniczy wspólność majątkową
 • przeniesie składniki majątkowe z majątku wspólnego do majątków odrębnych małżonków lub pomiędzy majątkami odrębnymi małżonków

Podział majątku – w jaki sposób podzielić majątek

Adwokaci i Radcowie z LEGALNA pomogą podzielić twój majątek w sposób dla Ciebie korzystny. Aby doszło do podziału majątku najpierw pomiędzy małżonkami musi ustać wspólność majątkowa. Dzieje się tak najczęściej w jednej z trzech sytuacji:

 • na skutek zawarcia umowy o ustanowienie rozdzielności majątkowej (intercyza)
 • na skutek orzeczenia sądu ustanawiającego rozdzielność majątkową
 • na skutek prawomocnego wyroku rozwodowego

Pamiętaj także, że masz prawo domagać się ustanowienia rozdzielności majątkowej zanim uzyskasz rozwód. Jeżeli masz podejrzenia, że Twój małżonek ukrywa majątek albo gospodaruje nim ze szkodą dla Ciebie zgłoś się do nas, a my złożymy w Twoim imieniu wniosek do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Jeżeli będzie to konieczne postaramy się, aby rozdzielność majątkowa została orzeczona z datą wsteczną, tj. od dnia, kiedy nielojalny małżonek zaczął nim niewłaściwie rozporządzać.

Sposób podziału majątku zależy przede wszystkim od tego czy pomiędzy stronami istnieje zgoda w zakresie jakie składniki wchodzą do majątku wspólnego, jaką mają wartość i komu mają w wyniku podziału przypaść. Jeżeli jest porozumienie w zakresie tych trzech aspektów to najszybciej można dokonać podziału majątku poprzez zawarcie umowy. Umowa taka musi zostać zawarta przed notariuszem w sytuacji, kiedy w skład majątku wchodzi nieruchomość. W innym przypadku umowę mogą przygotować nasi prawnicy, a strony podpiszą ja w kancelarii lub w innym dowolnym miejscu.

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie współpracuje z kancelariami notarialnymi, dzięki czemu cały proces przygotowania umowy będzie prosty, a wszelkie formalności załatwisz podczas jednej wizyty.

Jeżeli takiej zgody nie ma koniecznym będzie prowadzenie sprawy o podział majątku przed sądem.

Sprawa o podział majątku – adwokat Wrocław

W wielu przypadkach sprawa o podział majątku jest jedną z najważniejszych jak nie najważniejszą w życiu. Od jej wyniku bowiem zależy co stanie się z dorobkiem często całego dotychczasowego życia. Dlatego też bardzo ważne jest, aby została poprowadzona w sposób, który zapewni jej sprawiedliwe i możliwie najkorzystniejsze rozstrzygnięcie.

Oprócz tego, że postępowanie o podział majątku jest bardzo ważne, jest ono także bardzo skomplikowane. Niestety tego rodzaju sprawy trwają niekiedy latami, a wynika to właśnie z faktu ich zawiłości.

Bez pomocy dobrego prawnika – specjalisty od spraw o podział majątku, zwyczajnie możesz nie poradzić sobie w jej poprowadzeniu. Ustanowiony przez Ciebie adwokat lub radca prawny z kancelarii LEGALNA zadba o to, aby sąd:

 • uwzględnił w podziale majątku wszystkie składniki, które w tym majątku się znalazły
 • ustalił prawidłowo ich wartość
 • przyznał Tobie te składniki, które mają dla Ciebie największe znaczenie
 • jeżeli to konieczne, rozłożył spłatę pieniężną od Ciebie na rzecz drugiej strony na dogodne raty
 • zabezpieczył odpowiednio spłatę pieniężną Tobie od drugiej strony należną