Kancelaria legalna oferta:

Obsługa prawna deweloperów.

Obsługa prawna deweloperów

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie, przy wsparciu specjalistów z dziedziny podatków i rachunkowości, oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców świadczących usługi deweloperskie. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców nie tylko z Wrocławia, czy innych części województwa dolnośląskiego, ale i całej Polski.

Co to jest przedsięwzięcie deweloperskie?

Zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1445) przedsięwzięcie deweloperskie to proces, w wyniku realizacji którego na rzecz nabywcy ustanowione lub przeniesione zostaje prawo, o którym mowa w art. 1 tejże ustawy, obejmujący budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) oraz czynności faktyczne i prawne niezbędne do rozpoczęcia budowy oraz oddania obiektu budowlanego do użytkowania, a w szczególności nabycie praw do nieruchomości, na której realizowana ma być budowa, przygotowanie projektu budowlanego lub nabycie praw do projektu budowlanego, nabycie materiałów budowlanych i uzyskanie wymaganych zezwoleń administracyjnych określonych odrębnymi przepisami.

Na czym polega obsługa prawna deweloperów?

Zespół Kancelarii LEGALNA Adwokaci i Radcowie, wspiera podmioty prowadzące działalność gospodarczą na rynku usług deweloperskich oraz inne podmioty funkcjonujące na rynku nieruchomości. Swoich Klientów wspieramy we wszystkich aspektach prowadzonej przez nich działalności, w trakcie całego przedsięwzięcia deweloperskiego.

Nasze doradztwo obejmuje nie tylko zagadnienia prawne, ale także zagadnienia organizacyjne, biznesowe oraz podatkowo prawne.

Zakres usług oferowanych przedsiębiorcom świadczącym usługi deweloperskie obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych i bieżąca obsługa prawna inwestycji w trakcie planowania i realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego;
 • założenie spółki celowej dla prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego;
 • analizę i weryfikację stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przeznaczonej dla realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego;
 • wsparcie w uzyskiwaniu finansowania dla przedsięwzięcia deweloperskiego;
 • opiniowanie i sporządzanie umów z generalnymi wykonawcami oraz podwykonawcami, w tym umów o prace projektowe, umów o roboty budowlanego, umów o zastępstwo inwestycyjne oraz umów o nadzór autorski;
 • przygotowanie analiz i opinii prawnych, w tym w szczególności z zakresu ustawy deweloperskiej;
 • opiniowanie i sporządzanie umów rezerwacyjnych, umów deweloperskich, umów przedwstępnych oraz umów o przeniesienie własności, w tym badanie zgodności ich zapisów z prawem oraz pod kątem występowania zapisów mogących stanowić niedozwolone postanowienia umowne;
 • ocenę prawną zawieranych transakcji i wsparcie przy ich realizacji;
 • udział w negocjacjach i mediacjach;
 • opracowywanie pism kierowanych do klientów oraz kontrahentów;
 • opracowanie procedur dotyczących obsługi zgłoszeń reklamacyjnych;
 • reprezentowanie przed sądami i organami administracji oraz opracowywanie pism procesowych;
 • usługi związane z windykacją należności.

Jak są korzyści z realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego przy udziale prawnika?

Realizacja przedsięwzięcia deweloperskiego to skomplikowany proces wymagający znajomości prawa, dlatego warto zadbać o własne bezpieczeństwo prawne. Aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji i wystrzegać się błędnych decyzji, najlepiej skonsultować się z doświadczonym adwokatem lub radcą prawnym.

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje pomoc i profesjonalne doradztwo na każdym etapie przedsięwzięcia deweloperskiego. Działamy kompleksowo oferując naszym Klientom koordynację całego procesu od doradztwa na etapie przygotowania i opracowania samej koncepcji, po jej realizację oraz wdrożenie. Na każdym etapie przedsięwzięcia deweloperskiego aktywnie wspieramy naszych Klientów. Uczestnicząc w procesie przedsięwzięcia deweloperskiego zawsze dążymy do znalezienia rozwiązań optymalnych i dogodnych, nie zapominając jednak o aspektach biznesowych. Proponowane rozwiązania dopasowujemy do oczekiwań naszych Klientów oraz specyfiki każdego przedsięwzięcia deweloperskiego.