Kancelaria legalna oferta:

Prawo rodzinne i spadkowe.

Prawo rodzinne i spadkowe kancelaria prawna Wrocław i okolice.

Opinie klientów

Po wielu miesiącach sporu z deweloperem odzyskaliśmy z żoną koszty naprawy dachu. Gdyby nie zaangażowanie Pana mecenasa Tomasza pewnie nie byłoby to możliwe.

Jacek

Od wielu lat Kancelaria obsługuje naszą rodzinną spółkę. Dzięki bieżącej pomocy w przygotowywaniu umów i rozwiązywaniu problemów prawnych mogliśmy skupić się na rozwoju firmy.

Tomek

Bardzo rzetelni prawnicy z olbrzymią wiedzą i przede wszystkim rozumiejący biznes. Jestem bardzo zadowolony ze stałej współpracy z tą kancelaria.

Andrzej

Prawo rodzinne i spadkowe - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Czym jest akt poświadczenia dziedziczenia i kiedy trzeba go złożyć?
Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument, który potwierdza, że dana osoba jest spadkobiercą określonego spadku. Akt ten należy złożyć w sądzie w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkodawca zmarł lub od dnia, w którym osoba składająca akt dowiedziała się o swoim prawie do spadku.
Czym różni się testament od darowizny?
Testament to dokument, w którym osoba zwana testatorem określa, komu ma przypaść jej majątek po śmierci. Testament może być zarówno ustny, jak i pisemny. Darowizna to natomiast dokument, w którym osoba zwana darczyńcą przekazuje swój majątek osobie zwaną obdarowanym za życia, bez żadnych warunków.
Co to jest testament i jakie są jego rodzaje?
Testament to dokument, w którym osoba upoważnia inną osobę do przyjęcia spadku po jej śmierci. W Polsce istnieją trzy rodzaje testamentów: zwykły, z notarialnym poświadczeniem i holograficzny. Testament zwykły musi być złożony u notariusza, testament z notarialnym poświadczeniem może być również złożony u notariusza lub w obecności dwóch świadków, natomiast testament holograficzny musi być w całości ręcznie napisany i podpisany przez testatora.
Co to jest rozwód i jakie są warunki jego uzyskania?
Rozwód to orzeczenie sądu o rozwiązaniu małżeństwa. W Polsce istnieją dwie możliwości uzyskania rozwodu: po pierwsze, gdy małżonkowie zgadzają się co do rozwiązania małżeństwa i nie ma między nimi sporu co do opieki nad dziećmi oraz podziału majątku; po drugie, gdy małżonkowie nie zgadzają się co do rozwiązania małżeństwa lub istnieje między nimi spór co do opieki nad dziećmi lub podziału majątku. W takim przypadku sąd orzeknie o rozwodzie po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy i uwzględnieniu dobra dzieci.
Kto może być spadkobiercą i jakie są zasady dziedziczenia?
Spadkobiercami mogą być osoby bliskie zmarłego (małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo), a także osoby, które zostały wskazane w testamencie jako spadkobiercy lub którym zmarły przyznał spadek na podstawie innych przepisów prawnych. Zasady dziedziczenia określają kolejność, w jakiej spadkobiercy są uprawnieni do dziedziczenia.
Czym jest małżeństwo cywilne i jakie są jego skutki prawne?
Małżeństwo cywilne to związek małżeński zawarty przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub innym upoważnionym do tego urzędnikiem. Małżeństwo cywilne ma takie same skutki prawne jak małżeństwo zawarte w kościele, tj. między innymi wspólnota majątkowa, obowiązek wzajemnej pomocy i wierności oraz obowiązek alimentacyjny.

Kancelaria prawa rodzinnego Wrocław

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie reprezentuje Klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w postępowaniach sądowych w tym przede wszystkim w sprawach rozwodowych i podziału majątku, a także w sprawach alimentacyjnych. 

Adwokat rozwodowy Wrocław

Adwokaci i Radcowie Prawni naszej Kancelarii od wielu lat świadczą kompleksową pomoc prawną Klientom w zakresie uzyskania rozwodu i w załatwieniu wszelkich spraw z tym związanych. 

Jako że w naszym zespole adwokatów i radców prawnych z Wrocławia działają specjaliści z różnych dziedzin prawa, jesteśmy w stanie udzielić pomocy prawnej nie tylko w zakresie samej sprawy rozwodowej, ale także w sprawach rozwodem tym wywołanych (np. postępowanie o podział majątku wspólnego, sprawach karnych, sprawach gospodarczych związanych z dalszym funkcjonowaniem rodzinnej spółki, etc.).

Z doświadczenia wiemy, że warto ustanowić pełnomocnika do sprawy rozwodowej lub przynajmniej zasięgnąć porady prawnej przed wszczęciem takiej sprawy nawet w sytuacji, kiedy małżonkowie są zgodni w zakresie rozwodu. Pomoc prawnika rozwodowego pozwoli w takiej sytuacji uniknąć niepotrzebnego stresu i przeprowadzić sprawnie postępowanie. Postępowanie w sprawach o rozwód jest bowiem bardzo skomplikowane i brak wiedzy jak sporządzić, nawet prosty pozew rozwodowy może je wydłużyć o wiele miesięcy. Przygotowanie pozwu rozwodowego i umiejętne jego uzasadnienie pozwala uzyskać rozwód już na pierwszej rozprawie. 

Sprawa o podział majątku – adwokat Wrocław

W wielu przypadkach sprawa o podział majątku jest jedną z najważniejszych jak nie najważniejszą w życiu. Od jej wyniku bowiem zależy co stanie się z dorobkiem często całego dotychczasowego życia. Dlatego też bardzo ważne jest, aby została poprowadzona w sposób, który zapewni jej sprawiedliwe i możliwie najkorzystniejsze rozstrzygnięcie. 

Oprócz tego, że postępowanie o podział majątku jest bardzo ważne, jest ono także bardzo skomplikowane. Niestety tego rodzaju sprawy trwają niekiedy latami, a wynika to właśnie z faktu ich zawiłości. 

Bez pomocy dobrego prawnika – specjalisty od spraw o podział majątku, zwyczajnie możesz nie poradzić sobie w jej poprowadzeniu. Ustanowiony przez Ciebie adwokat lub radca prawny z kancelarii LEGALNA zadba o to, aby sąd:

 • uwzględnił w podziale majątku wszystkie składniki, które w tym majątku się znalazły
 • ustalił prawidłowo ich wartość
 • przyznał Tobie te składniki, które mają dla Ciebie największe znaczenie
 • jeżeli to konieczne, rozłożył spłatę pieniężną od Ciebie na rzecz drugiej strony na dogodne raty
 • zabezpieczył odpowiednio spłatę pieniężną Tobie od drugiej strony należną

Alimenty adwokat Wrocław

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o:

 • ustanowienie alimentów
 • podwyższenie alimentów
 • obniżenie alimentów
 • uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • alimenty na byłego małżonka
 • alimenty na dzieci małoletnie oraz dorosłe
 • alimenty na rodziców oraz innych krewnych

Zanim jednak podejmiesz decyzję o skierowaniu sprawy na drogę sądową warto dowiedzieć się jak kształtują się aktualne przepisy i co w związku z tym możesz realnie uzyskać. Naszym klientom zawsze rekomendujemy w pierwszej kolejności podjęcie próby pozasądowego rozwiązania sporu. 

Spadki – adwokat Wrocław

Sprawy sądowe związane z dziedziczeniem są bardzo skomplikowane nie tylko z uwagi na zawiłości prawne, ale głównie przez emocje jakie wywołują wśród uczestników takich postępowań. Niestety często osoby dotychczas sobie bardzo bliskie nie potrafią dojść do porozumienia w zakresie podziału odziedziczonego majątku lub też nie potrafią uszanować ostatniej woli spadkodawcy. 

Pomoc adwokata lub radcy prawnego – specjalisty od prawa spadkowego – jest wówczas nieoceniona. Prawnik spojrzy na sprawę z odpowiedniego dystansu oraz realnie oceni kto w danym sporze ma rację i jak ten spór ma szanse się zakończyć. 

Najczęstsze postępowania sądowe związane z dziedziczeniem, w których nasi prawnicy z LEGALNA Adwokaci i Radcowie reprezentują interesy klientów to:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku (podważenie testamentu)
 • sprawy o zachowek
 • sprawy o uznanie za niegodnego dziedziczenia (wydziedziczenie) 
 • sprawy o dział spadku

Sprawa o dział spadku – adwokat Wrocław

Jeżeli spadek dziedziczy więcej niż jedna osoba to między współspadkobiercami powstaje ułamkowa współwłasność każdego ze składników spadku. Aby móc bez przeszkód rozporządzać tymi składnikami należy je w pierwszej kolejności podzielić. Może to nastąpić poprzez zawarcie umowy pisemnej lub notarialnej (jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość). Jest to jednak możliwe wyłącznie, jeżeli pomiędzy spadkobiercami istnieje zgoda co do sposobu podziału spadku. 

W razie braku takiej zgody koniecznym będzie wszczęcie przed sądem postępowania o dział spadku. Jest to czasochłonne i bardzo skomplikowane postępowanie. 

Bez pomocy dobrego prawnika – specjalisty od spraw o dział spadku, zwyczajnie możesz nie poradzić sobie w jej poprowadzeniu. Ustanowiony przez Ciebie adwokat lub radca prawny z kancelarii LEGALNA zadba o to, aby sąd:

 • uwzględnił w dziale spadku wszystkie składniki, które należały do spadkodawcy
 • ustalił prawidłowo ich wartość
 • przyznał Tobie te składniki, które mają dla Ciebie największe znaczenie
 • jeżeli to konieczne, rozłożył spłatę pieniężną od Ciebie na rzecz pozostałych spadkobierców na dogodne raty
 • zabezpieczył odpowiednio spłatę pieniężną Tobie należną

Adwokat od zachowku Wrocław 

Sprawy o zachowek często bywają bardzo skomplikowane, dlatego bez pomocy fachowego prawnika – specjalisty od prawa spadkowego trudno jest choćby obiektywnie ocenić czy i ewentualnie w jakiej wysokości należny jest zachowek. Mając tę wiedzę trzeba jeszcze skutecznie przekonać sąd, że zachowek w takiej wysokości nam przysługuje. 

Prawnik pomoże ocenić także czy nie zachodzą okoliczności, które pozwolą uniknąć drugiej stronie zapłaty zachowku. 

Jeżeli to Ty zostałeś pozwany o zachowek także warto abyś przynajmniej skonsultował sprawę z prawnikiem z naszej kancelarii. Ustanawiając adwokata do sprawy o zachowek wiesz, że zachowek zapłacisz tylko wtedy, jeżeli naprawdę jest to konieczne i tylko w zgodnej z prawem wysokości.