Kancelaria legalna oferta:

Prowadzenie pod wpływem alkoholu.

Prowadzenie pod wpływem alkoholu – adwokat Wrocław

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową obronę w sprawach karnych, w tym o przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Pomoc prawną świadczymy zarówno we Wrocławiu jak i na terenie całego kraju.

Zatrzymanie za prowadzenie pod wpływem alkoholu – adwokat Wrocław

Bez wątpienia ustanowienie dobrego obrońcy w osobie adwokata jest konieczne dla uniknięcia niesłusznego skazania lub surowej kary za przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Obrońcę w osobie adwokata (lub radcy prawnego) może ustanowić oskarżony na każdym etapie postępowania karnego. Jeżeli oskarżony (podejrzany) jest pozbawiony wolności, obrońcę dla niego może ustanowić także inna osoba, np. żona, rodzic, przyjaciel, partnerka, syn.

Pamiętaj, im wcześniej ustanowisz obrońcę tym większe masz szanse na skuteczną obronę przed stawianymi Tobie lub osobie Ci bliskiej zarzutami o prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Wrocławscy adwokaci z Kancelarii LEGALNA, jako specjaliści z prawa karnego, świadczą pomoc prawną już od chwili zatrzymania, a nawet wcześniej o czym przeczytasz tutaj.

Adwokaci z Kancelarii LEGALNA posiadają bogate, wieloletnie doświadczenie w obronie sprawców przestępstw o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. W sprawach o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu sprawca najczęściej zatrzymywany jest na gorącym uczynku. Bardzo ważne jest, aby ustanowić dla niego obrońcę niezwłocznie, tak aby adwokat mógł wziąć udział w pierwszym przesłuchaniu w charakterze podejrzanego, co najczęściej ma miejsce na drugi dzień od zatrzymania.

W sytuacji, kiedy po zatrzymaniu na gorącym uczynku sprawca zostaje zwolniony, a jego przesłuchanie będzie przeprowadzone w kolejnych dniach bardzo ważne jest, aby skontaktować się z adwokatem, który będzie mógł odpowiednio przygotować Klienta do czynności przesłuchania.

Pomoc prawna świadczona przez adwokata od spraw karnych rozpoczyna się już na etapie postępowania przygotowawczego Wtedy gromadzone są najważniejsze dowody w sprawie, które zostaną później wykorzystane przed sądem. Już wówczas konieczne jest zasięgnięcie porady adwokata od spraw karnych, aby przygotować prawidłową linię obrony i zwiększyć Twoje szanse na uniewinnienie.

Adwokat od spraw prowadzenia pod wpływem alkoholu we Wrocławiu

Ustanowiony przez Ciebie obrońca z Kancelarii LEGALNA Adwokaci i Radcowie niezwłocznie przystąpi do działania i w ramach udzielonego upoważnienia do obrony:

  • zapozna się z aktami sprawy, w tym zgromadzonymi dowodami
  • będzie towarzyszył Ci w trakcie Twojego przesłuchania
  • przedstawi Ci najskuteczniejszą linię obrony
  • powoła dowody świadczące na Twoją korzyść, które pominął prokurator
  • będzie uczestniczył we wszystkich czynnościach postępowania
  • zada pytania świadkom
  • przesłucha biegłych
  • będzie aktywnie uczestniczył w każdej rozprawie przed sądem
  • jeżeli wyrok nie będzie satysfakcjonujący, złoży w Twoim imieniu apelację

Pamiętaj, że oprócz udzielenia Tobie najlepszej pomocy prawnej, adwokat z Kancelarii LEGALNA z Wrocławia zapewni Ci także wsparcie psychiczne w tym trudnym dla każdego okresie jakim jest proces karny.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu – co za to grozi?

Przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności karą pozbawienia wolności do lat 2 lub nawet do lat 5, jeżeli jest to kolejne skazanie za tego typu czyn.

Oprócz kary zasadniczej, a więc kary grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności, obligatoryjnie w razie skazania nakłada się na sprawcę świadczenie finansowe w kwocie nie niższej niż 5.000 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na czas nie krótszy niż 3 lata.

Podsumowując za prowadzenie pod wpływem alkoholu grozi:

kara zasadnicza (grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności)

świadczenie pieniężne w kwocie nie niższej niż 5.000 zł

zakaz prowadzenia pojazdów na czas od 3 lat do 15 lat, a w razie powtórnego skazania nawet dożywotnio

To jaki wyrok zapadnie zależy w dużej mierze od stwierdzonej ilości alkoholu we krwi oraz od podjętych czynności obrończych.

Pamiętaj, że ustanowienie dobrego adwokata w sprawie o prowadzenie po alkoholu daje Ci gwarancję, że otrzymasz najniższa możliwie karę, a niekiedy może nawet uchronić Cię przed skazaniem.

Jako doświadczeni obrońcy w sprawach karnych wiemy, jak poprowadzić postępowanie, aby zakończyło się sukcesem naszych Klientów. Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy pomagamy uzyskać dla niego najłagodniejszy wyrok. Zawsze rekomendujemy rozwiązania, który są w naszej ocenie optymalne w okolicznościach danej sprawy. Każdy Klient otrzymuje od nas rzetelną, realną ocenę jego sytuacji. Jeżeli to możliwe przedstawiamy kilka wariantów strategii obrony, z których wspólnie z Klientem wybieramy tę najwłaściwszą.

Wysokość honorarium Kancelarii ustalamy w oparciu o stopień skomplikowania sprawy i prognozowany nakład pracy. Ma ono zwykle wymiar zryczałtowany i jest określane za daną instancję, tak aby Klient zawsze wiedział dokładnie, ile i za co płaci.