Kancelaria legalna oferta:

Prawo ubezpieczeń społecznych.

Prawnik ubezpieczeń społecznych Wrocław

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie to zespół świetnych prawników specjalizujących się w prowadzeniu spraw przeciwko ZUS we Wrocławiu oraz na terenie całego kraju.

Pomagamy Klientom w sporządzaniu odwołań od decyzji ZUS i reprezentujemy ich przed ZUS oraz przed sądem ubezpieczeń społecznych.

W szczególności prowadzimy sprawy z zakresu:

 • rent i emerytur oraz innych świadczeń przyznawanych przez ZUS lub KRUS
 • zaświadczeń A1
 • odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne
 • odszkodowań dochodzonych od zakładu pracy w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi
 • odwołań od decyzji organów rentowych i emerytalnych
 • odwołań od decyzji lekarzy – orzeczników
 • ustalania i uzyskiwania prawa do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • świadczeń z tytułu ojcostwa lub macierzyństwa
 • odzyskania pieniędzy z ZUS i OFE po śmierci bliskiej osoby ubezpieczonej

Przede wszystkim reprezentujemy pracodawców we wszelkich sporach z ZUS dotyczących kwestii ubezpieczenia społecznego pracowników. Pomagamy w optymalizacji rozwiązań dotyczących oskładkowania umów z pracownikami. Doradzamy, w jaki sposób uniknąć niepotrzebnych kosztów.

W ramach pomocy naszym Klientom:

 • udzielamy porad prawnych i sporządzamy opinie prawne
 • sporządzamy pisma procesowe w prowadzonych postępowaniach
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Sądem
 • dokonujemy analiz i opiniowania umów o pracę oraz wewnętrznych aktów prawnych w sprawach pracowniczych (więcej na temat w zakładce Prawo pracy)

Odwołanie od decyzji ZUS prawnik Wrocław

Umów się z jednym z naszych adwokatów lub radców prawnych, jeżeli chcesz dowiedzieć się:

 • jak napisać odwołanie od decyzji ZUS
 • kiedy należy złożyć odwołanie od decyzji ZUS
 • w jakich sprawach przysługuje odwołanie od decyzji ZUS
 • gdzie wnosi się odwołanie od decyzji
 • jakie są koszty odwołania od decyzji ZUS

W jakich sprawach ZUS najczęściej wydaje decyzję, które wymagają zaskarżenia? Jak łatwo się domyślić, wszędzie tam, gdzie ubezpieczeni dochodzą swoich słusznych praw majątkowych. Spory z ZUS powstają zatem najczęściej na gruncie:

 • błędnego ustalenia kapitału początkowego przez Organ, wynikającego z nieuwzględnienia składkowych lat pracy, stażu bądź rodzaju pracy, np. świadczonej w warunkach specjalnych itp.
 • odmowy przyznania prawa do zasiłku macierzyńskiego/wychowawczego osobie uprawnionej
 • podważania zasadności wypłaty świadczenia chorobowego
 • odmowy przyznania bądź odebranie prawa do renty inwalidzkiej, rodzinnej uprawnionemu
 • uchylenia zaświadczenia A1

Jak prawnik do walki ZUS we Wrocławiu to tylko z LEGALNA Adwokaci i Radcowie. Nasi wrocławscy adwokaci i radcowie prawni przeanalizują sytuację prawną Klienta w szerokim kontekście, dobierając rozwiązania, które kompleksowo rozwiążą ich problemy prawne i zabezpieczą interesy na przyszłość.

Pomagamy ubezpieczonym na każdym etapie postępowania. Pomagamy składać wnioski, kompletujemy dokumentację, odwołujemy się od niekorzystnych orzeczeń i reprezentujemy Klientów w sądzie ubezpieczeń społecznych.

Nasi wrocławscy prawnicy posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych nabyte w ramach obsługi prawnej Klientów indywidualnych, firm z sektora MŚP oraz korporacji. Wielokrotnie reprezentowaliśmy Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach o ubezpieczeń społecznych.