Kancelaria legalna blog:

Zapraszamy do lektury.

Odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego – kiedy można starać się o popularną „bransoletkę”?

W marcu 2020 znowelizowano przepisy regulujące możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE).

Najważniejszą zmianą w zakresie ubiegania się przez skazanych o popularną „bransoletkę” było podniesienie – z dwunastu na osiemnaście miesięcy – górnej wysokości kary, która mogłaby w tym systemie być odbywana. Zmiana choć na pozór mało znacząca, w praktyce otworzyła szanse dla tysięcy skazanych na złagodzenie dolegliwości skazania.

Wysokość wyroku to nie wszystko.

Skazany, oprócz wykazania, że orzeczona w stosunku do niego kara nie jest wyższa niż rok i sześć miesięcy, musi spełnić także inne kryteria, aby z dobrodziejstwa tej instytucji skorzystać. Po pierwsze koniecznym jest posiadanie miejsca stałego pobytu. Nie jest co prawda potrzebny meldunek ani formalny tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jednak skazany musi mieć świadomość, że pod wskazanym adresem będzie zobowiązany stale, przez czas trwania całego wyroku, przebywać. Na nic nie da się tłumaczenie, że konieczna była wyprowadzka na przykład z uwagi na konflikt z partnerem lub innym lokatorem. Po drugie, wszystkie osoby pełnoletnie, które mają zamieszkiwać wspólnie ze skazany we wskazanym lokalu muszą wyrazić na to pisemną zgodę. Po trzecie, sam lokal musi spełniać przesłanki techniczne. Chodzi tutaj przede wszystkim o odległość takiego lokalu od nadajników i rejestratorów odbierających sygnał z urządzenia, które umieszcza się na nodze skazanego.

Co jednak najważniejsze, aby Sąd mógł uwzględnić wniosek na odbywanie kary w omawianym systemie konieczna jest pozytywna ocena skazanego, w tym przede wszystkim ustalenie, że taka forma odbywania kary jest wystarczająca do osiągniecia jej celów. Celem zaś podstawowym kary jest takie jej „zadziałanie” na skazanego, aby ten po jej zakończeniu przestrzegał porządku prawnego.

Bez wątpienia skazany ubiegający się o SDE powinien wykazać, że pozostawienie go na wolności pozwoli mu dalej wykonywać pracę, dzięki czemu na przykład będzie mógł utrzymać rodzinę lub spłacić długi.

Co ważne, także osoby odbywające już karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego mogą ubiegać się o zmianę sposoby wykonywania tej kary na SDE.

Adwokaci z kancelarii LEGALNA Adwokaci i Radcowie mają bogate doświadczenie w obronie Klientów w postępowaniu karnym wykonawczym, w tym w skutecznym ubieganiu się o SDE dla naszych Klientów.

Jeżeli Ty sam lub ktoś z Twoich bliskich został skazany lub rozpoczął już odbywanie kary pozbawienia wolności, która nie przekracza 18 miesięcy zgłoś się do LEGALNA Adwokaci i Radcowie niezwłocznie, a my przeanalizujemy Twoją sytuację i doradzimy najlepsze rozwiązanie.